KONFERENCJA

KONFERENCJA

Stormwater Poland 2022

Cieszymy się, że możemy ogłosić termin szóstej edycji konferencji z serii Stormwater Poland, która odbędzie się w dniach 28
i 29 września 2022 roku w Katowicach. Pytaniem retorycznym pozostaje: czy istnieje dziś miejsce lepsze od Katowic aby rozmawiać o wodach opadowych, ich retencji i wykorzystaniu wobec potrzeby mitygacji zmian klimatu i niezbędnej transformacji naszych miast? Pamiętamy przy tym o Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), która odbyła się w roku 2018 i nawiązujemy do hasła przewodniego planowanego na czerwiec 2022 roku Światowego Forum Miejskiego ONZ (WUF 11): Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym goszczącym tak prestiżowe, międzynarodowe konferencje, kierując się maksymą, aby myśleć globalnie lecz działać lokalnie, chcemy nie tylko rozmawiać, ale także demonstrować w praktyce jak można dostosowywać świat wód opadowych do wyzwań zmian klimatu i przyszłych potrzeb rozwoju miast. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w roku poprzednim uda nam się wykreować konferencję oddziaływującą szerzej poza granice naszego kraju. Pomimo licznych niepewności i zawirowań ekonomicznych i geopolitycznych, wobec nadchodzącej fali kontynuacji inwestycji jedno wydaje się być pewne, że nadchodzi czas deszczówki. Stąd hasło tegorocznej edycji to: Czas na deszczówkę! Obserwując kolejne cykle modernizacji infrastruktury jakie miały miejsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, a także spoglądając w przyszłość, a więc na przykład Krajowy Plan Odbudowy, programy transformacji, czy też projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, jesteśmy przekonani, że po wodociągach i kanalizacji przyszedł czas na systemy odwodnienia, bez których nie można myśleć o utrzymaniu infrastruktury miast, dalszej rozbudowie sieci komunikacyjnej oraz strategii gospodarowania wodą w Polsce.

W ramach VI edycji konferencji przygotowaliśmy dla

Państwa 4 zróżnicowane tematycznie sesje.Sesja 1
Wykonane na Śląsku (Made in Silesia)


W tej części chcemy zaprezentować konkretne projekty dotyczące wód opadowych, zwiększania ich retencji i wykorzystywania na miejscu celem zmiany miast Górnego Śląska i Zagłębia dla lepszej przyszłości, a więc poprawy standardu życia ich mieszkańców i uodpornienia na postępujące zmiany klimatu. Chcemy pokazać, że projekty takie mogą wpisywać się w ogólną transformację całego regionu i stanowić dobry wzór do naśladowania w innych częściach kraju. Ponadto sesja ta ma służyć demonstracji technologii i rozwiązań w obszarze wód opadowych, które powstają, są produkowane lub mają swoje pionierskie zastosowania w tym przemysłowym sercu Polski. Ta sesja to także możliwość odpowiedzi, czy są już jakieś mierzalne efekty edycji konferencji Stormwater Poland w Katowicach w roku poprzednim.


Sesja 2
Deszczówka nie musi być ściekiem!


W drugim bloku konferencji chcemy zaadresować zagadnienie wpływu jakości odpływów wód opadowych lub roztopowych na wody odbiorników. Na sesji tej chcemy zmierzyć się z pozoru nierozwiązywalnym problemem kanalizacji ogólnospławnych. Zależy nam, aby głos na sesji zabrali eksploatatorzy, którzy nie uciekali przed tym wyzwaniem, lecz potrafili rozdzielić kanalizację ogólnospławną nawet w skali dużego miasta, pozyskali pozwolenia wodnoprawne na działanie przelewów burzowych zgodne z aktualnymi wymogami Prawa Wodnego lub też zastosowali rozwiązania ograniczające ilość przelewów i ich uciążliwość dla odbiorników wodnych. Wystąpienia te chcemy uzupełnić prezentacją rozwiązań technicznych, które mogą pomagać w zwiększeniu retencyjności systemów kanalizacji ogólnospławnych i redukcji liczby przelewów oraz ogólnemu obniżeniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z wodami opadowymi i roztopowymi.


Sesja 3
Inteligentna infrastruktura deszczowa


W trzeciej sesji konferencji chcemy wzorem lat wcześniejszych wybiec nieco w przyszłość i przedyskutować stan i perspektywy Inteligentnej infrastruktury deszczowej. Chcemy Państwa przekonać, że nawet dla mniejszych miejscowości nie jest to mrzonka lub futurologia. Sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe, przeszukiwanie dużych zbiorów nie musi być tylko hasłem w przypadku wód opadowych i to w bardzo odległej przyszłości. Takie rozwiązania są już stosowane w praktyce dla deszczówki na świecie i w Polsce niosąc konkretne korzyści i oszczędności. Sami jako RetencjaPL chcemy zademonstrować wyniki ich wykorzystania w realizowanym przez nas z wieloma Partnerami projekcie WaterFolder Connect (nowatorskiej platformy internetowej do zintegrowanego projektowania i modelowania systemów odwodnienia). Ale co najważniejsze chcemy namówić Państwa do jak największej aktywności w tym obszarze, bo sprzyja temu właśnie ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program „Hydrostrateg”. To pierwszy taki fundusz dedykowany wodzie w Polsce i olbrzymia szansa dla całej naszej branży na rozwój. Jest to zarazem wielkie wyzwanie jak stawić czoła coraz większym brakom wody w naszym kraju. Bez innowacji, bez inteligencji i bez dbałości o deszczówkę nie uda nam się sprostać temu wyzwaniu w polskich miastach i przyczynić się do zapewnienia lepszej przyszłości przyszłym pokoleniom. Wykorzystajmy zatem szansę, która się pojawia i znajdźmy „czas na deszczówkę”.


Sesja 4
Utrzymanie systemów odwodnienia i retencji


Wybiegając w przyszłość, realizując nowe projekty, nie możemy jednak zapomnieć, że w coraz większym stopniu musimy dbać o to, co już wybudowaliśmy lub to, co przejmujemy w naszą eksploatację. Przybywa bowiem kilometrów kanalizacji deszczowych, liczby obiektów retencjonujących i rozsączających wody opadowe lub roztopowe, a wszystkie te sieci i obiekty bez eksploatacji i utrzymania szybko się starzeją. Stąd też potrzeba osobnego bloku dedykowanego utrzymaniu systemów odwodnienia i retencji. Utrzymanie to bowiem nie tylko finansowanie. W trakcie tej sesji chcemy ponownie oddać głos eksploatatorom i współpracującym z nimi inżynierom, którzy mają doświadczenia w przywracaniu funkcji sieciom i obiektom po latach ich nieprawidłowej eksploatacji lub w renowacji systemów odwodnienia, które dawno zakończyły okres swojej amortyzacji. Warto omówić ryzyka eksploatacji, ale także dobre praktyki i rozwiązania techniczne chroniące infrastrukturę odwodnienia przed dewastacją i przedwczesną dekapitalizacją.


WaterFolder Day

W tym roku po raz pierwszy zorganizujemy także wydarzenie pod nazwą WaterFolder Day, które zaplanowane zostało na dzień poprzedzający start konferencji Stormwater Poland, a więc na 27 września. To krok w stronę projektantów, zarówno tych zrzeszonych na naszej platformie WaterFolder jak również wszystkich, którzy będą chcieli zgłębić wiedzę z zakresu profesjonalnych narzędzi doboru w projektowaniu inwestycji. W przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego postaramy się zebrać w jednym miejscu ekspertów, projektantów i producentów, aby porozmawiać o istotnych dla branży kwestiach, jak dobór narzędzi do efektywnego projektowania, zaprezentować rozwiązania z ciekawymi case study oraz przedstawić skatalogowane oferty najlepszych producentów z kraju i ze świata.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy