Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2022 przygotowaliśmy dla Państwa

4 zróżnicowane tematycznie sesje, podzielone na 2 dni konferencji oraz WaterFolder Day.

Na WaterFolder Day obowiązuje osobna rejestracja.

Zobacz stronę wydarzenia: https://day.waterfolder.com/

czwartek, 29 września 2022

Przywitanie
Tomasz Grochowski - RetencjaPL
09:00 - 09:10
System monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego z predykcją stanów wody i ostrzeganiem przed zagrożeniami w mieście Bonn
Tobias Menzel - OTT Hydromet
09:10 - 09:25
Modelowanie zarządzania naturalnymi powodziami w InfoWorks ICM
Paul Campbell - Innovyze
09:25 - 09:45
Big data na pomoc gospodarce wodnej
Michał Pancewicz - SCALGO
09:45 - 10:05
Inteligentna retencja w technologii PEHD odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zmian klimatu.
Joanna Szafron - Uponor
10:05 - 10:25
WaterFolder Connect
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
10:25 - 10:45
Jak cyfrowe bliźniaki pomagają infrastrukturze deszczowej stać się bardziej odporną: finansowo i operacyjnie
Slavco Velickov - Bentley Systems
10:45 - 11:05
Hydrostrateg – pierwszy projekt strategiczny dedykowany wodzie
dr Agnieszka Tokaj-Krzewska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
11:05 - 11:20
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
Prof. Marek Ruman - Uniwersytet Śląski
Jarosław Rosa - Biprowodmel
11:20 - 11:30
09:00
09:10
09:25
09:45
10:05
10:25
10:45
11:05
11:20
11:30

Sesja 3

Inteligentna infrastruktura deszczowa

W trzeciej sesji konferencji chcemy wzorem lat wcześniejszych wybiec nieco w przyszłość i przedyskutować stan i perspektywy Inteligentnej infrastruktury deszczowej. Chcemy Państwa przekonać, że nawet dla mniejszych miejscowości nie jest to mrzonka lub futurologia. Sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe, przeszukiwanie dużych zbiorów nie musi być tylko hasłem w przypadku wód opadowych i to w bardzo odległej przyszłości. Takie rozwiązania są już stosowane w praktyce dla deszczówki na świecie i w Polsce niosąc konkretne korzyści i oszczędności. Sami jako RetencjaPL chcemy zademonstrować wyniki ich wykorzystania w realizowanym przez nas z wieloma Partnerami projekcie WaterFolder Connect (nowatorskiej platformy internetowej do zintegrowanego projektowania i modelowania systemów odwodnienia). Ale co najważniejsze chcemy namówić Państwa do jak największej aktywności w tym obszarze, bo sprzyja temu właśnie ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program „Hydrostrateg”. To pierwszy taki fundusz dedykowany wodzie w Polsce i olbrzymia szansa dla całej naszej branży na rozwój. Jest to zarazem wielkie wyzwanie jak stawić czoła coraz większym brakom wody w naszym kraju. Bez innowacji, bez inteligencji i bez dbałości o deszczówkę nie uda nam się sprostać temu wyzwaniu w polskich miastach i przyczynić się do zapewnienia lepszej przyszłości przyszłym pokoleniom.. Wykorzystajmy zatem szansę, która się pojawia i znajdźmy „czas na deszczówkę”.

Przerwa kawowa
11:30 - 12:10
11:30
12:10
Gospodarowanie wodami opadowymi – doświadczenia i rozwiązania
Ingo Mayer - Dyrektor Zarządzający w Steinhardt Water Technology Systems
12:10 - 12:30
Bezwykopowa renowacja kolektora Burakowskiego kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie z zastosowaniem modułów z czystego GRP; zalety, wyzwania, doświadczenia wykonawcy
Mariusz Iwanejko - BLEJKAN S.A.
12:30 - 12:50
Zarządzanie wodami opadowymi poprzez kontrolę zbiorników wód opadowych
Frédéric Jordan - Veolia
12:50 - 13:10
GAMRECYLING – Odzyskaj wodę!
Sebastian Jaśko - GAMON TRUCKS
13:10 - 13:25
Wizja IWA Inteligentnej Infrastruktury Deszczowej - Podróż do wodnych miast
Suresh Rohilla - International Water Association
13:25 - 13:45
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
Prof. Jadwiga Królikowska - Politechnika Krakowska
Andrzej Osiński - Rzeczoznawca PZiTS
13:45 - 13:55
12:10
12:30
12:50
13:10
13:25
13:45
13:55

Sesja 4.

Utrzymanie systemów odwodnienia i retencji

Wybiegając w przyszłość, realizując nowe projekty, nie możemy jednak zapomnieć, że w coraz większym stopniu musimy dbać o to, co już wybudowaliśmy lub to, co przejmujemy w naszą eksploatację. Przybywa bowiem kilometrów kanalizacji deszczowych, liczby obiektów retencjonujących i rozsączających wody opadowe lub roztopowe, a wszystkie te sieci i obiekty bez eksploatacji i utrzymania szybko się starzeją. Stąd też potrzeba osobnego bloku dedykowanego: Utrzymaniu systemów odwodnienia i retencji.

Utrzymanie to bowiem nie tylko finansowanie.W trakcie tej sesji chcemy ponownie oddać głos eksploatatorom i współpracującym z nimi inżynierom, którzy mają doświadczenia w przywracaniu funkcji sieciom i obiektom po latach ich nieprawidłowej eksploatacji lub w renowacji systemów odwodnienia, które dawno zakończyły okres swojej amortyzacji. Warto omówić ryzyka eksploatacji, ale także dobre praktyki i rozwiązania techniczne chroniące infrastrukturę odwodnienia przed dewastacją i przedwczesną dekapitalizacją.

Lunch
13:55 - 14:35
13:55
14:35
Finansowanie inwestycji z zakresu wód opadowych i zielononiebieskiej infrastruktury
Piotr Czarnocki - Ministerstwo Klimatu i Środowiska
14:35 - 14:55
Panel dyskusyjny: Czy bezpieczeństwo systemów odwodnienia wobec zmian klimatu jest możliwe bez małej retencji i opłat za utrzymanie?
Damian Kołakowski - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Katarzyna Zięba - DS LEX
Anna Flaga – Martynek - Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
Marek Borkowski - Aquanet S.A.
Stanisław Drzewiecki - MWiK Bydgoszcz
Mariusz Śpiewok - Urząd Miasta Gliwice
Bartosz Rakoczy - Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski sp.j.
14:55 - 15:55
Zakończenie konferencji
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
15:55 - 16:05
14:35
14:55
15:55
16:05

Sesja 5

System monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego z predykcją stanów wody i ostrzeganiem przed zagrożeniami w mieście Bonn

Burze z piorunami nie są rzadkością w regionie Kolonia/Bonn. W latach 2010, 2013 i 2016 ulewne deszcze oraz powodzie spowodowały straty w wysokości milionów euro w Bonn. W czerwcu 2016 r. na poszczególne dzielnice miasta, w ciągu zaledwie dwóch godzin spadło do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Strumienie wystąpiły z brzegów, zalane zostały ulice, piwnice, mieszkania i garaże podziemne. Niektórzy mieszkańcy musieli opuścić domy. Miasto Bonn chciało zapewnić przejrzyste i dokładniejsze prognozy burzowe na małą skalę. W tym kontekście powstał projekt „Alarmpegel” miejskiego wydziału inżynierii lądowej. Poziom wody w newralgicznych punktach potoków Mehlemer i Godesberger jest w pełni automatycznie monitorowany przez całą dobę. Ponadto przy trzech przepustach mostowych pracują kamery wideo, dzięki czemu do centrum monitoringu przesyłane są nie tylko stany wody, ale także obraz sytuacji na miejscu. Wartości opadów uzupełniają dane. Dzięki temu możliwe jest ostrzeganie mieszkańców w bardziej ukierunkowany sposób i na wcześniejszym etapie, aby mogli podjąć działania ochronne. Prezentacja opisuje projekt, instalację i działanie systemu wczesnego ostrzegania przed powodzią, który miasto Bonn wybudowało we współpracy z OTT HydroMet.

Modelowanie zarządzania naturalnymi powodziami w InfoWorks ICM

Inżynier rozwiązań w Innovyze pokaże, w jaki sposób można wykorzystać InfoWorks ICM do zarządzania naturalnymi powodziami. Dowiedz się, jak szybko i łatwo przedstawić obecną sytuację w zlewni, aby zidentyfikować prawdziwą przyczynę powodzi, i użyj wbudowanych narzędzi do modelowania, aby wybrać naturalne rozwiązania w zakresie zarządzania powodzią.

Big data na pomoc gospodarce wodnej

W świecie powszechnej cyfryzacji każdego dnia produkujemy dane. Nadszedł czas je analizować i opracowywać, aby produktem końcowym był dostęp do natychmiastowej i użytecznej informacji, również w gospodarce wodnej.


SCALGO powstało w celu wprowadzenia na rynek najnowocześniejszej technologii przetwarzania ogromnych danych wysokościowych. Posiadając ponad 20 lat doświadczenia w badaniach naukowych nad przetwarzaniem algorytmów przestrzennych, SCALGO opracowało innowacyjną platformę SCALGO Live, służącą do m.in. pracy z gospodarką wodną. Platforma wykorzystywana jest obecnie przez ponad 15 000 inżynierów, planistów, architektów i specjalistów innych dziedzin w Europie.


SCALGO Live zapewnia natychmiastowy dostęp do analiz przeliczonych w skali całego kraju, również dla Polski. Analizy opierają się na numerycznym modelu terenu, oferując w rezultacie natychmiastowy dostęp do wartościowych informacji, niezbędnych do m.in. efektywnego zarządzania zlewnią i spływem powierzchniowym, a także do intuicyjnych narzędzi, pozwalających zrozumieć zależności pomiędzy terenem i spływem powierzchniowym, planować działania mitygujące, błękitno-zieloną infrastrukturę, czy rozwiązania retencjonujące wodę.

Inteligentna retencja w technologii PEHD odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zmian klimatu.

W prezentacji zostanie poruszona tematyka Europejskiego Zielonego Ładu oraz Gospodarki Zrównoważonego Rozwoju w kontekście dbałości o zasoby wodne. Kolejnym punktem rozważań będą rozwiązania wielofunkcyjne z podkresleniem ich szczególnego znaczenia. Jednym z takich rozwiązań jest inteligentna retencja wody deszczowej, która jest odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zmian klimatu.

WaterFolder Connect

W następstwie realizacji dofinasowanego przez NCBiR projektu Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa, dwa lata temu narodziła się idea stworzenia cyfrowej platformy projektowej systemów odwodnienia WaterFolder.com. Dzięki współpracy wielu Partnerów (większość z nich możecie Państwo poznać na konferencji), udało się stworzyć bardzo przydatny zestaw nowoczesnych narzędzi wspomagających projektowanie, który nie tylko systematycznie jest poszerzany, ale także wykorzystywany przez coraz większą rzeszę użytkowników. Dziś już liczba zarejestrowanych kont użytkowników na platformie przekracza pięć i pół tysiąca. Fundamentem tego namacalnego postępu warsztatu projektowania była odpowiedź na pytanie jakie są maksymalne natężenia deszczów w Polsce? Atlas PANDa zawiera bowiem w sobie zasadniczo informację o lokalnych maksymalnych wysokościach (natężeniach) deszczów o czasach trwania od 5 min do 3 dni i częstości C występowania od 1 roku do 100 lat. Niemniej w naszych marzeniach platforma WaterFolder.com może być i to już wkrótce znacznie lepsza, bo znajdujące się na niej narzędzia można uzupełnić o dodatkowe i co ważniejsze wzajemnie zintegrować, tak aby można było projektować a nawet modelować całe sieci odwodnienia w Internecie. Jesteśmy też przekonani, że o deszczach w Polsce można dowiedzieć się znacznie więcej. Można szukać odpowiedzi: jak często pojawiają się deszcze nawalne w różnych regionach Polski, jakie mają czasy trwania i wydajności i co może najważniejsze, jak rozkładają się w czasie, tzn. jak wyglądają ich hietogramy? Wymienione przesłanki były naszą motywacją do podjęcia realizacji nowego projektu, dofinasowanego przez NCBiR, POIR.01.01.01-00-0119/21 pt: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia. W trakcie wystąpienia chcemy przedstawić wyniki uzyskane w zakończonym już pierwszym etapie projektu. Chcemy podzielić się z Państwem wiedzą, którą pozyskaliśmy po wydzieleniu i przeanalizowaniu zbioru blisko 32 tysięcy deszczy nawalnych, które zarejestrowano na sieci 100 deszczomierzy w Polsce w okresie 30 lat. Liczymy, że uda nam się Państwa przekonać do tego, że deszcze są ciekawe, a wiedza zdobywana przy ich badaniu jest bardzo praktyczna!

Jak cyfrowe bliźniaki pomagają infrastrukturze deszczowej stać się bardziej odporną: finansowo i operacyjnie

Unijne fundusze naprawcze są skierowane do europejskich i polskich przedsiębiorstw wodociągowych zarządzających infrastrukturą kanalizacji ściekowej i deszczowej w celu zapewnienia dostosowania do zmian klimatu. Prezentacja zawiera przykłady tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa wodociągowe, w tym ekosystem konsultingowy, wykorzystują obecnie cyfrowe bliźniaki i możliwości analityczne do modelowania wydajności aktywów systemów kanalizacji ściekowej i deszczowej, rozwiązywania problemów z wydajnością, optymalizacji zużycia energii, reagowania kryzysowego na przerwy w świadczeniu usług, zarządzania spływami i innych tematami związanymi z wydajnością systemów. Zaprezentowane zostaną prawdziwe przykłady międzynarodowe z korzyścią biznesową zrealizowaną z wykorzystaniem technologii Bentley OpenFlows, takiej jak operacyjna platforma bliźniaków cyfrowych SewerGEMS i SewerSight.

Hydrostrateg – pierwszy projekt strategiczny dedykowany wodzie

Prezentacja będzie dotyczyć omówienia, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w grudniu 2021 r. Rządowego Programu Strategicznego „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – Hydrostrateg.

Program ten wychodzi naprzeciw realnym wyzwaniom gospodarowania wody w Polsce. Obejmuje on zadania z zakresu badań i rozwoju dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym, zaopatrzenia odbiorców w wodę, poprawy jakości wody oraz zrównoważonego planowania przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych.

Celem zasadniczym programu Hydrostrateg jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cel ten zawiera w sobie trzy cele szczegółowe w postaci: wzrostu retencji i poprawy jakości wody (zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej), wdrożenia nowych metod monitoringu i oceny stanu ekosystemów wodnych, zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej.

Wymienione cele programu są przewidziane do realizacji w trzech obszarach badawczych:

• woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność;

• woda w mieście;

• żegluga śródlądowa.


Z uwagi na specyfikę konferencji Stormwater Poland w prezentacji bardziej szczegółowo zostanie omówiony obszar wody w mieście i wynikające z niego perspektywy rozwoju w Polsce innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju technologii retencji, rozsączania i wykorzystywania wód opadowych oraz służących redukcji uciążliwości dla środowiska funkcjonowania systemów kanalizacji.

Przerwa kawowa

Gospodarowanie wodami opadowymi – doświadczenia i rozwiązania

Bezwykopowa renowacja kolektora Burakowskiego kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie z zastosowaniem modułów z czystego GRP; zalety, wyzwania, doświadczenia wykonawcy

Podczas wystąpienia bardzo plastycznie i obrazowo zostanie pokazany proces bezwykopowej renowacji największego w Polsce kolektora grawitacyjnego (o wymiarach ponad 3 metrów) odprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy z zastosowaniem modułów cGRP. Szczegółowo zaprezentowane zostaną szczegóły technologii wykonania, zastosowane materiały oraz wyzwania i trudności, które pokonywał wykonawca w trakcie realizacji zadania w latach 2018-2021. Film z realizacji oraz animacja pokazująca zalety stosowanych materiałów wzbogacą opowieść o tej szczególnym projekcie, którego inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. To naprawdę warto zobaczyć.

Zarządzanie wodami opadowymi poprzez kontrolę zbiorników wód opadowych

Zrzuty wody deszczowej i ścieków do środowiska są głównym problemem w zarządzaniu systemami kanalizacji ogólnospławnej. W celu poprawy oddziaływania na środowisko ogólnospławnego systemu kanalizacji w St-Chamond we Francji, Veolia obsługuje sieć poprzez sterowanie w czasie rzeczywistym zbiornikami retencyjnymi (RTC) i oczyszczalnią ścieków. To dynamiczne zarządzanie ma dwa główne cele: zautomatyzowanie wczesnej aktywacji systemu uzdatniania wody deszczowej w oczyszczalni ścieków oraz optymalizację retencji w basenie deszczowym Terrenoire w celu zminimalizowania całkowitego przepełnienia. Uruchomienie systemu kanalizacji deszczowej oczyszczalni można by zautomatyzować dzięki prognozom napływów z wykorzystaniem radarowego nowcastingu (INCA firmy MeteoSwiss) oraz symulacji opadów i odpływów. Wykorzystując te prognozy, opracowano algorytm blokowania, przy czasie realizacji 70 minut, wskaźnik wykrywalności wyższy niż 50% i wskaźnik fałszywych alarmów niższy niż 10%. Zarządzanie przepływem w sieci zostało zoptymalizowane w dwóch krokach. Zautomatyzowana nastawa zaworu Terrenoire BO była już stosowana przed tym projektem. Nie uwzględniała jednak ani prognoz przepływów, ani informacji znajdujących się za strukturą. Opracowany teraz algorytm uwzględnia nie tylko prognozy przepływu w dorzeczu, ale także przy przelewach burzowych i oczyszczalni ścieków, co pozwala zmaksymalizować szybkość napełniania rur dolnych przy jednoczesnym ograniczeniu zrzutów w PB i WWTP. W ten sposób lepiej wykorzystuje się przepustowość hydrauliczną rur dopływowych, a RB, znacznie zmniejsza swoje zrzuty. Ten nowy algorytm umożliwia średnią redukcję o 29% zrzutów w całym systemie sieci oczyszczalni ścieków.

GAMRECYLING – Odzyskaj wodę!

Woda to ograniczony zasób, bez którego życie na Ziemi nie jest możliwe. Zmiana klimatu i towarzysząca jej bardziej ekstremalna pogoda powoduje, że zaopatrzenie w wodę staje się bardziej nieprzewidywalne. Odpowiedzialne korzystanie z wody jest kluczowe dla zapewnienia przyszłości następnym pokoleniom. Firma GAMON TRUCKS, jako producent pojazdów do czyszczenia kanalizacji oraz transportu nieczystości płynnych, postanowiła przygotować propozycję, która idealnie wpisuje się w misję ratowania zasobów wody. GAMRECYCLING – to pojazd specjalny wyposażony w wielostopniowy system recyklingu wody. Ma on za zadanie odseparować z wody wyciąganej z kanału wszystkie zanieczyszczenia. Tak, aby pobrana woda mogła zostać oczyszczona i ponownie wykorzystana do czyszczenia kanału.

Wizja IWA Inteligentnej Infrastruktury Deszczowej - Podróż do wodnych miast

Wielkie wyzwania naszych czasów związane są z wodą oraz zmianą klimatu. Wzrost liczby ludności i postępująca urbanizacja oraz starzenie się i nadmiernie obciążona infrastruktura, wywierają znaczną presję na sieci wodociągowe. W rzeczywistości te wyzwania i ich złożoność wymagają zmiany paradygmatu generacji systemów wodnych. W takim środowisku przedsiębiorstwa wodociągowe muszą nadal świadczyć podstawowe usługi, w tym bezpieczną wodę pitną, zarządzanie wodami opadowymi i ściekami. Sprostanie tym ciągłym i rosnącym wyzwaniom wymaga transformacji w celu optymalizacji procesów i wydajności operacyjnej. W tej prezentacji podzielę się wizją IWA, aby ułatwić podróż branży wodnej w kierunku cyfrowego wykorzystania i integracji innowacyjnych rozwiązań, takich jak zbieranie wody deszczowej w usługach wodnych. Program IWA „Digital Water Programme” opiera się na agendzie miast przyszłości i miast świadomych wody, aby zainicjować dialog mający na celu opracowanie mechanizmu uczenia się nowych pomysłów, aby wykorzystać własne doświadczenia w stosowaniu rozwiązań cyfrowych oraz platformy do dzielenia się doświadczeniami o cyfrowych transformacjach. Rozwój nowych systemów ma umożliwić świadome podejmowanie decyzji w coraz bardziej zmieniającym się, złożonym i niepewnym świecie, mającym na celu budowę odpornych i inkluzywnych systemów wodno – sanitarnych w miastach przyszłości.

Lunch

Panel dyskusyjny: Czy bezpieczeństwo systemów odwodnienia wobec zmian klimatu jest możliwe bez małej retencji i opłat za utrzymanie?

Zakres debaty:

- zasadność wprowadzania opłat za wody opadowe

- omówienie problemów jakie pojawiają się wprowadzając opłaty

- omówienie wartości wprowadzania programów wspomagających budowanie małej retencji

Damian Kołakowski

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Damian Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od 18 lat związany zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Absolwent różnego stopnia i rodzaju studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Praktyk, jako długoletni pracownik a następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie odpowiedzialny był między innymi za wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czy też rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście.

Katarzyna Zięba

DS LEX

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku. W pracy zawodowej łączy umiejętność stosowania prawa z biznesowym podejściem do analizowanych przedsięwzięć.

Anna Flaga – Martynek

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych. Jest specjalistką w zakresie inwestycji w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Jej główna aktywność skupiona jest zarządzaniu złożonymi projektami infrastrukturalnymi; wspiera przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w strategicznych sektorach gospodarki, w tym prowadzące inwestycje w zakresie gospodarki wodnej oraz systemów odwodnienia. Jest autorką szeregu publikacji, rekomendowaną jako ekspert w dziedzinie infrastruktury, budownictwa i zarządzania projektami przez prestiżowe międzynarodowe publikacje, takie jak Next Generation Partner przez The Legal 500 EMEA (sekcja Construction), jak również przez IFRL1000 jako “highly regarded layer” w obszarze Product Development: Obszar Infrastruktury.

Marek Borkowski

Aquanet S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Od początku kariery związany z branżą wodociągową. W roku 2021 ponownie został powołany do Zarządu Aquanet SA jako Wiceprezes – Dyrektor ds. Rozwoju. Jest także autorem kilku artykułów w czasopismach branżowych i współautorem książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym” pod redakcją dr Pawła Chudzińskiego.

Stanisław Drzewiecki

MWiK Bydgoszcz

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną – zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika Działu Eksploatacji. W 1997 wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. We wrześniu 1999 został powołany do Zarządu MWiK, w którym do dzisiaj pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013-2016 kierował pracami związanymi z opracowaniem kompleksowego projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy”. Obecnie – projekt jest w trakcie realizacji. Zmodernizowano 90 km sieci kanalizacji deszczowej. W budowie jest 71 zbiorników retencyjnych.

Mariusz Śpiewok

Urząd Miasta Gliwice

Od 2020 roku pełni funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. Odpowiada m.in. za realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy
z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, zamówień publicznych, gospodarowania wodami, elektromobilności
i paliw alternatywnych.

Bartosz Rakoczy

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski sp.j.

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Adwokat Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy