Anna Pakulińska-Attia

Anna Pakulińska-Attia

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu


Architektka, urbanistka, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a następnie studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego. Od 2001 r. zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym i opracowywaniem planów miejscowych i studium . Od 2017 r. pełni funkcje naczelnika Wydz. Urbanistyki i Architektury inicjując oraz biorąc udział w projektach na rzecz rozwoju miasta i gminy Piaseczno tj. Rewitalizacja centrum Piaseczna – Piaseczno od nowa czy master plan dla terenu Dworca PKP i okolic. Aktywna rowerzystka i zwolenniczka idei zrównoważonej mobilności.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny