Bartłomiej Maliszewski

Bartłomiej Maliszewski

NFOŚiGW


Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Doradca w Departamencie Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE i krajowych. Uczestniczy w przygotowywaniach Polski do nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny