Blanka Romanowska

Blanka Romanowska

GZM


Kieruje Departamentem Infrastruktury i Środowiska w pierwszej w Polsce Metropolii – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym zakresie GZM ma ambitne plany integracji obszarów środowiskowych w takich tematach jak zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi, zielone przestrzenie metropolitalne, błękitna infrastruktura, poprawa jakości powietrza, jak również dążenie do samowystarczalności energetycznej do roku 2050. Wszystkie działania mają nadrzędny cel zapobiegania zmianom klimatu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru ochrony środowiska, w tym czynny udział w tworzeniu uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, jak również wdrażanie systemów gospodarki odpadami w gminie. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego kierowała zespołem odpowiedzialnym za opracowywanie dokumentów planistycznych w obszarze polityki środowiskowej regionu.

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podyplomowym kierunku zarządzanie firmą.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny