Dorota Krug- Płoska

Dorota Krug- Płoska

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu


Z zawodu architekt krajobrazu, swoją pracę naukową i badawczą poświęciła planowaniu rozwoju miast w urbanistyce i gospodarczej przestrzennej oraz architekturze krajobrazu. Obecnie pracuje w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie i zajmuję się planowaniem przestrzennym i strategicznym. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, prezes Oddziału Mazowieckiego.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny