Edyta Sierka

Edyta Sierka

Uniwersytet Śląski


Biolog, specjalista ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania ekosystemów miejsko-przemysłowych, w tym zbiorników powstałych w nieckach osiadania oraz zielonych dachów, ekonomicznym wymiarze świadczeń ekosystemów antropogenicznych oraz róznorodności biologicznej i czynników wpływających na jej kształtowanie. Zawodowo zwiążana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. European Brownfield Manager w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, specjalisyta w zakresie procedury oceny oddziaływnia przedsięwzięć na środowisko, auditor systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersyteu Śląskiego w Katowicach. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Stowrzyszenia Prosumeryzmu.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny