Klaus Piroth

Klaus Piroth

CDM Smith


Dr.-Ing. Klaus Piroth posiada stopień inżyniera budownictwa oraz ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe. W firmie CDM Smith jest kierownikiem Działu Infrastruktury Wodnej i Komunalnej. Jego główne obszary specjalizacji to zarządzanie ryzykiem powodziowym, hydrogeologia, modelowanie przepływów i transportu zanieczyszczeń, planowanie w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i wody, a także zarządzanie i kontrola projektów. Dr Klaus Piroth jest przewodniczącym komitetu technicznego ds. zapobiegania powodziom w Niemieckim Stowarzyszeniu Wody, Ścieków i Odpadów (DWA) oraz członkiem grup koordynacyjnych ds. wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodną oraz powodzi. Otrzymał medal honorowy od DWA.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny