Leszek Naziemiec

Leszek Naziemiec

Podróżnik


Autor dwóch ksiązek: Dzikie pływanie, Pascal, 2921, Dzikie dziecko, Sensus 2023. Autor pierwszych przepraw pływackich, między innymi: cała Wisła Wpław, przeprawy w Arktyce, u Wybrzeży Antarktydy, jezioro Titicaca, przeprawy w Afryce, rzeką Jukon, wybrzeża Rio de Janeiro. Obszary zainteresowań: związek człowieka z przyrodą, ochrona przyrody, rozwój sensomotoryczny dzieci i ciało w psychoterapii. Ze Śląska , mieszka na wyspie Wolin.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny