Marzena Suchocka

Marzena Suchocka

Instytut Inżynierii Środowiska


Architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW.   Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich, udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Wdraża w praktyce rozwiązania oparte na naturze, zwłaszcza zastosowanie systemów antykompresyjnych, wspomagających gospodarkę wodą opadową oraz podnoszących efektywność drzew w kontekście innych usług ekosystemowych świadczonych na terenie współczesnych miast. Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeaux, Hamburg, Kornwalia, jak również zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny