Paweł Dżoń

Paweł Dżoń

RetencjaPL


Z wykształcenia Inżynier Środowiska, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w specjalności Inżynieria Wodna.

Od 2019 roku związany z firmą RetencjaPL, gdzie wykorzystując narzędzia GIS oraz oprogramowanie do modelowania hydrodynamicznego opracowuje koncepcje odprowadzania wód opadowych i zagospodarowania ich na terenach zurbanizowanych.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny