Ruth Clarke

Ruth Clarke

Innovyze


Ruth Clarke jest inżynierem budownictwa z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży wodnej. Ponownie dołączyła do Innovyze w 2022 roku, wcześniej pracowała dla firmy w latach 2000-2016 zarówno na stanowiskach technicznych, jak i handlowych. W trakcie swojej kariery była zaangażowana w wiele projektów, począwszy od oceny ryzyka powodziowego i systemów prognozowania powodzi, inteligentnych platform IoT wody i optymalizacji uzdatniania wody.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny