Stephan Treuke

Stephan Treuke

Emschergenossenschaft und Lippeverband


Stephan Treuke posiada tytuł doktora nauk społecznych, przyznany przez Federalny Uniwersytet Bahia, Salvador, Bahia – Brazylia. W 2019 roku był stypendystą na Wydziale Nauk Społecznych Federalnego Uniwersytetu Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais – Brazylia, zanim rozpoczął pracę w Emschergenossenschaft i Lippeverband w 2020 roku jako koordynator projektu „Emscher 2020” oraz „Emscherland”. Ponadto stosuje koncepcje zarządzania transformacją w celu zwiększenia wydajności organizacyjnej inicjatywy przyszłości „Klimaresiliente Region mit Internationaler Strahlkraft” i opracowuje projekty adaptacji do zmian klimatu. Jego główne obszary badawcze to międzyspołeczny rozwój miast, adaptacja do zmian klimatycznych w mieście, badania nad transformacją, systemy opieki społecznej w okresie transformacji i miejskie ubóstwo. Od kwietnia 2021 jest wykładowcą nauk społecznych na Uniwersytecie Ruhr w Bochum w Niemczech.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny