Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2023 przygotowaliśmy dla Państwa

2 rozbudowane sesje tematyczne, podzielone na 2 dni konferencji

środa, 27 września 2023

Rejestracja
08:00 - 09:00
08:00
09:00
Wystąpienie i otwarcie konferencji
Tomasz Grochowski - RetencjaPL
09:00 - 09:10
Oficjalne przywitanie uczestników przez przedstawiciela Miasta Katowice
09:10 - 09:20
Zintegrowana gospodarka wodna - infrastruktura „nowej generacji”.
Justin Abbott - Arup
09:20 - 09:50
Nature - Based solutions w praktyce
Julia Machado - Wavin
Marzena Suchocka - Instytut Inżynierii Środowiska
Agnieszka Wrzesińska - Wavin Polska
09:50 - 10:20
Rozwiązania inżynierskie do ograniczania ryzyka powodziowego jako strategia adaptacji do zmian klimatu
Marco Mancini - Politecnico di Milano
10:20 - 10:35
Inteligentny System Zarządzania Siecią Kanalizacji Deszczowej w Gliwicach
Mariusz Śpiewok - Urząd Miasta Gliwice
10:35 - 10:50
Finansowanie zadań z zakresu zielonej retencji przez NFOŚiGW
Anna Czyżewska - Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10:50 - 11:05
09:00
09:10
09:20
09:50
10:20
10:35
10:50
11:05

Sesja 1

ADAPTACJA

Pierwszy dzień konferencji chcemy poświęcić kompleksowo rozumianej adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia, czy też szerzej rozumianej adaptacji miejskiej hydrologii do wyzwań zmian klimatu. Na konkretnych przykładach polskich miast różnej wielkości chcemy pokazać, że jest to proces, który się dzieje, jest możliwy i przynosi konkretne wyniki. Chcemy także zademonstrować narzędzia i technologie, jakie mogą nam w tym wydatnie pomagać, nawet w przypadku bardzo silnie przekształconych przez człowieka obszarów poprzez działalność przemysłową i wydobywczą. Oczywiście nie można niczego osiągać bez nakładów finansowych. Stąd pierwszego dnia konferencji planujemy zaprezentować możliwości dofinansowania prac adaptacyjnych ze środków Unii Europejskiej, z programem FEnIKS na czele. Ostatnim z celów pierwszego dnia konferencji jest też zwrócenie uwagi na fakt, że nowe działania adaptacyjne muszą mieć nową jakość. Ta nowa jakość

opierać się winna na dwóch filarach. Pierwszy z nich to silna promocja rozwiązań o charakterze błękitno-zielonej infrastruktury, a więc działań bliskich każdemu mieszkańcowi miasta. Drugi to skupienie uwagi  już nie tylko na ilości wód opadowych i roztopowych (a więc zagadnieniach powodzi i suszy), ale na jakości wód opadowych.

Sadzenie drzewa w zbiorniku Wavin TreeTank
11:05 - 11:40
11:05
11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 12:10
11:40
12:10
Jak oddać rzeki mieszkańcom? Dobre praktyki
Blanka Romanowska - GZM
12:10 - 12:25
Standardy retencyjne dla miasta Poznania
Marcin Ostrzycki - Aquanet Retencja
12:25 - 12:40
Adaptacja z jakością przy zmianie stosunków wodnych (na podstawie sieci hydrograficznej w obszarze zlewni stawu 24 i zbiornikWs-47 w Bytomiu
Wojciech Bryś - Urząd Miasta Bytom / AGH Kraków
12:40 - 12:55
Nowe podejście do zarządzania systemami odwodnienia jako adaptacja do zmian klimatu
Leonhard Werthebach - NIVUS
12:55 - 13:10
Piaseczno dla Klimatu- w dążeniu do dobrych praktyk
Dorota Krug- Płoska - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
Anna Pakulińska-Attia - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
13:10 - 13:25
Adaptacja starego rynku w Poznaniu
Jacek Sobkowiak - TORMEL
13:25 - 13:40
Jak zrozumienie wpływu obecnych i przyszłych opadów deszczu może pomóc poprawić odporność na zmiany klimatu
Ruth Clarke - Innovyze
13:40 - 13:55
Technologiczne rozwiązania wspierające zrównoważone zarządzanie wodą w mieście
Mariusz Cytowski - Ecol-Unicon
13:55 - 14:10
12:10
12:25
12:40
12:55
13:10
13:25
13:40
13:55
14:10

Sesja 1.2 cd.

ADAPTACJA

Lunch
14:10 - 15:05
14:10
15:05
Adaptacja miejska do zmian klimatu w Europie — rola rozwiązań opartych na przyrodzie
Ulf Stein - Ecologic Institute
15:05 - 15:25
Zapewnienie odporności na zmiany klimatyczne infrastruktury deszczowej w Polsce – praktyczne przykłady.
Slavco Velickov - Bentley Systems
15:25 - 15:40
SPRiM (System Powierzchniowej Retencji Miejskiej) jako metoda implementacji procesów ekosystemowych na terenach zurbanizowanych
Joanna Rayss - Stowarzyszenie Architektury i Krajobrazu
15:40 - 15:55
Lokalny System Ostrzegania Powodziowego
Wiesław Gadziała - Starostwo Powiatowe w Tarnowie
15:55 - 16:10
Automatyzacja projektowania systemów odwodnienia z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu.
Timo Dilly - Sustainable Water Infrastructure Solutions
16:10 - 16:25
Adaptacja do zmian klimatu w miejskim programie
Stephan Treuke - Emschergenossenschaft und Lippeverband
16:25 - 16:40
Systemy PEHD a zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsięwzięcia
Edyta Zalewska - Uponor Infra
16:40 - 16:55
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
Jacek Zalewski - RetencjaPL
16:55 - 17:05
15:05
15:25
15:40
15:55
16:10
16:25
16:40
16:55
17:05

Sesja 1.3 cd.

ADAPTACJA

Gala w salach balowych Międzynarodowego Centrum Kongresowego
20:00 - 01:00
20:00
01:00

Rejestracja

Oficjalne przywitanie uczestników przez przedstawiciela Miasta Katowice

Zintegrowana gospodarka wodna - infrastruktura „nowej generacji”.

W prezentacji pokazane zostaną światowe przykłady wdrażania zintegrowanej gospodarki wodnej i zielonej infrastruktury, wspierające odporność systemów wodnych.

Justin Abbott

Arup

Justin Abbott pełni funkcję Globalnego Lidera Umiejętności Wodnych w firmie Arup, odpowiedzialnego za koordynację umiejętności, nauki, badań i dzielenie się wiedzą w globalnej społeczności obejmującej ponad 1700 osób. Ponadto, jest odpowiedzialny za rozwój działalności wodnej firmy Arup w Irlandii, świadcząc usługi doradcze i konsultacyjne dla klientów związanych zarówno z sektorem wodnym, jak i pozawodowym, w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

Przed przeniesieniem się do Dublinu, Justin przez 18 lat pracował w północnej Anglii, obsługując lokalnych i międzynarodowych klientów. W tym okresie, prowadził wiele badań i projektów dla Yorkshire Water, wspierając strategiczne działania w obszarach takich jak jakość wód kąpielowych, zarządzanie zlewniami i gospodarka obiegu zamkniętego. W 2013 roku, Justin przewodniczył analizie wpływu zasobów wodnych na wzrost gospodarczy w Bangladeszu w imieniu grupy 2030 Water Resources Group, a niedawno prowadził podobne badanie w Wietnamie. W 2019 roku, dowodził globalnym zespołem Arup, który wygrał międzynarodowy konkurs na opracowanie planu gospodarki wodnej opadowej dla Szanghaju.

Justin posiada ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie wodnej i środowiskowej oraz zarządzał wewnętrznymi i zewnętrznymi projektami badawczymi w obszarach zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi oraz wyceny korzyści. Odpowiada również za strategiczną relację Arup z organizacją Oxfam i w 2018 roku odwiedził Cox’s Bazar w Bangladeszu, gdzie kierował zespołem oceniającym zarządzanie osadami fekalnymi w obozie dla uchodźców.

Nature - Based solutions w praktyce

Skutki zmian klimatycznych są widoczne na każdym kroku. Obfite deszcze i fale upałów stają się coraz częstsze i bardziej intensywne, co ma poważny wpływ na zdrowie ludzi i jakość życia. Sytuacja ta jest szczególnie zauważalna w miastach, które muszą zmierzyć się z jednej strony z długimi okresami suszy i bardzo intensywnymi opadami deszczu, a z drugiej strony z gromadzeniem ciepła w ścianach i chodnikach, które nie mają czasu się wystudzić, prowadząc do powstawania tzw. miejskich wysp ciepła. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na przechwytywanie i ponowne wykorzystywanie wody deszczowej. Skutecznym sposobem jest również wprowadzenie zielonej infrastruktury, która dostarcza usługi ekosystemowe i naturalnie obniża temperaturę obszarów miejskich. Stąd rosnąca rola dachów w przywracaniu naturalnego cyklu wodnego w miastach. Dachy PolderRoof firmy Wavin to nowa generacja dachów niebiesko-zielonych. PolderRoof przekształca płaskie dachy w inteligentne i kontrolowane zbiorniki wodne z zintegrowanym nawadnianiem, które przechwytują aż do 90% wody, co stanowi istotną skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami zielonych dachów. "Zielone" rozwiązania obejmują również wsparcie dla rozwoju korzeni pod utwardzonymi powierzchniami. Takim rozwiązaniem są komórki antykompresyjne dla wzrostu korzeni drzew w TreeTank firmy Wavin. Przedstawimy różne podejścia pozwalające poprawić warunki siedliskowe dla rozwoju drzew i chronić ich korzenie. Podzielimy się również naszym najnowszym doświadczeniem z projektu pilotażowego sadzenia drzew w zbiornikach TreeTank przy wykorzystaniu deszczówki z dachu.

Julia Machado

Wavin

Julia Machado pracuje w branży wodno-kanalizacyjnej od 2010 roku. Po uzyskaniu dyplomu z inżynierii oraz psychologii biznesu, poświęciła się rozwojowi zrównoważonych i przyszłościowych rozwiązań sektora wod-kan jako menedżer produktu w firmie Wavin. Dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zarządzania wodami opadowymi pasjonuje się i kieruje się ideą holistycznego zarządzania obiegiem wody. Aby sprostać niektórym głównym wyzwaniom, jakie stwarzają zmiany klimatu, kieruje współpracą Wavin z siecią Odpornych Miast. W swojej roli globalnego menedżera produktu koncentruje się na niebieskozielonej infrastruktury, zrównoważonych budynków i bilansu wodnego, wykorzystuje swoją wiedzę nt woda i gospodarka o obiegu zamkniętym, aby napędzać innowacje dziedzinie niebieskich, niebiesko-zielonych i niebiesko-słonecznych dachów.

Marzena Suchocka

Instytut Inżynierii Środowiska

Architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW.   Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich, udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Wdraża w praktyce rozwiązania oparte na naturze, zwłaszcza zastosowanie systemów antykompresyjnych, wspomagających gospodarkę wodą opadową oraz podnoszących efektywność drzew w kontekście innych usług ekosystemowych świadczonych na terenie współczesnych miast. Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeaux, Hamburg, Kornwalia, jak również zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach.

Agnieszka Wrzesińska

Wavin Polska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, kierunku Inżynieria Środowiska.

Rozwiązania inżynierskie do ograniczania ryzyka powodziowego jako strategia adaptacji do zmian klimatu

Ryzyko powodziowe, lub oczekiwane roczne szkody, jest definiowane jako iloczyn zagrożenia związanego z zjawiskami fizycznymi, wartości narażonych na powódź dóbr oraz ich procentowej podatności (Varnes, 1984). Tradycyjnie ograniczanie ryzyka powodziowego polegało na redukcji zagrożenia poprzez budowę strukturalnych obron hydraulicznych, ale obecnie podejście to coraz częściej staje się źródłem sporów, zwłaszcza na obszarach starego i gęsto zaludnionego osadnictwa. Faktycznie te konflikty mogą prowadzić do długiego czasu budowy (lata lub dekady), a co za tym idzie, wyższego prawdopodobieństwa powodzi w okresie przed ich utworzeniem. Nowatorskie metody eksplorują możliwość ograniczenia ryzyka powodziowego, promując synergiczne działania między strukturalnymi i niestrukturalnymi środkami, wykorzystując w tym celu systemy ostrzegania przed powodzią, które pozwalają na zmniejszenie narażonych na powódź elementów i ich podatności, zgodnie z zaleceniem Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN/ISDR, 2015) oraz Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE (WE, 2007). Idea ta polega na "Nie oddzielanie wody od ludzi, ale ludzi od wody" (Nemec, 1986). To podejście promuje mniejsze strukturalne prace związane z ograniczaniem ryzyka powodziowego, ponieważ pozostałe ryzyko jest zrównoważone działaniami profilaktycznymi, które zmniejszają podatność na powódź narażonych elementów. Faktycznie, systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią, łączące prognozy meteorologiczne, modele hydrologiczne i hydrauliczne oraz działania profilaktyczne, były intensywnie badane w ostatnich dziesięcioleciach. W kontekście ograniczania ryzyka powodziowego prezentacja omówi przykład operacyjnego monitorowania przepływu rzecznego w czasie rzeczywistym (MOCAP), zintegrowanego z modelem ostrzegania przed powodzią w czasie rzeczywistym (SOL) dla obszaru Mediolanu (Włochy) oraz serię rozproszonych działań na obszarach miejskich.

Marco Mancini

Politecnico di Milano

Marco Mancini urodził się w Neapolu w 1961 roku. Ukończył studia na Uniwersytecie w Neapolu w 1985 roku i uzyskał stopień doktora w dziedzinie hydrologii na Politechnice Mediolańskiej w 1990 roku. Obecnie pełni funkcję profesora hydroinżynierii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiskowej na Politechnice Mediolańskiej, gdzie kieruje Katedrą Inżynierii Rzecznej i Odzyskiwania Obszarów.

Główne obszary badawcze, którymi zajmuje się Marco Mancini, dotyczą badania procesów hydrologicznych i ich interakcji z działalnością człowieka w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego i irygacyjnego. Opracował rozproszone modele hydrologiczne i algorytmy do wykorzystania danych zdalnych w hydrologii.

Wśród tematów, które Marco Mancini badał w trakcie swojej kariery naukowej, warto wymienić transformację opadów deszczu w odpływ, szacowanie wilgotności gleby na podstawie obrazów satelitarnych radarów o wysokiej rozdzielczości, systemy prognozowania powodzi w czasie rzeczywistym oraz pomiary i modelowanie ewapotranspiracji. Współpracował przy tych działaniach z ważnymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi, również przy wsparciu projektów finansowanych.

Brał udział w wielu projektach badawczych z zakresu hydrologii i zasobów wodnych we Włoszech i za granicą. Jego główne okresy pracy za granicą obejmują Uniwersytet w Concepcion (Chile, 1991) w ramach współpracy z Instytutem Europy Łacińskiej oraz pracę jako pracownik naukowy w Programie Zasobów Wodnych na Wydziale Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Princeton w 1992 roku.

Finansowanie zadań z zakresu zielonej retencji przez NFOŚiGW

Sadzenie drzewa w zbiorniku Wavin TreeTank

Przerwa kawowa

Jak oddać rzeki mieszkańcom? Dobre praktyki

Opowiem o tym jak wygląda relacja mieszkańców z rzekami na bardzo silnie zurbanizowanym obszarze, jakim jest teren Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; pokażę też szereg praktyk krajowych i zagranicznych jak przybliżyć rzekę mieszkańcom z poszanowaniem jej praw. Zaprezentuję oczywiście ile i jakie rzeki mamy w Metropolii oraz działania, które podejmujemy w obszarze informacyjnym, ale też polityki rowerowej wzdłuż naszych rzek.

Standardy retencyjne dla miasta Poznania

Miasto Poznań w ramach umowy dzierżawy przekazało prowadzenie systemu kanalizacji deszczowej spółce AQUANET S.A. W tym celu została powołana spółka celowa o nazwie AQUANET Retencja. W ramach prezentacji zostaną przedstawione zagadnienia związane m.in. z modelem działalności Spółki Aquanet Renancja oraz modelowaniem hydrodynamicznym jako narzędziem do wyznaczania zadań inwestycyjnych. Wystąpienie będzie również obejmowało zaprezentowanie wybranych przykładów planowanych do wdrożenia zadań inwestycyjnych w zakresie systemu kanalizacji deszczowej dla Miasta Poznania.

Adaptacja z jakością przy zmianie stosunków wodnych (na podstawie sieci hydrograficznej w obszarze zlewni stawu 24 i zbiornikWs-47 w Bytomiu

Miasto Bytom położone jest na obszarze zasobnym w kopaliny. Rozwój górnictwa rozpoczął się tu około XII wieku wraz z odkryciem złóż srebra i ołowiu. Z czasem do wydobywanych surowców dołączył cynk, a kolejno węgiel kamienny. W wielu rejonach dzięki stratygraficznie i litologicznie odmiennym środowiskom goszczącym złoża doszło do rejonowej kumulacji zasobów w przestrzennie odmiennych układach. W pokrywowym piętrze złożonym m.in. z utworów triasu pojawiła się mineralizacja polimetaliczna, głównie cynkowo – ołowiowa, z domieszkami srebra. W poniższym strukturalnie piętrze, zbudowanym m.in. z utworów karbonu, odkryto kilkaset lat później pokłady węgla. W wieku XX doszło do sytuacji, w której pod czynnymi do lat 70-tych kopalniami rud cynku i ołowiu rozpoczęto trwające do dnia dzisiejszego wydobycie węgla. Nakładające się oddziaływania doprowadziły do kumulacji efektów, w postaci m.in. osiadań lokalnie przekraczających 30 m. W jednym z takich rejonów, na granicy dzielnic Karb i Miechowice zaczęła formować się około połowy XX wieku niecka osiadań. Eksploatacji bezpośrednio pod zabudowa mieszkalną związana i nią postępująca deformacja terenu, drenażowi górniczemu towarzyszyło przemodelowanie sieci rzecznej manifestujące się w opisywanym rejonie zanikowi źródeł i górnego biegu rzeki Bytomki oraz zaburzenie funkcjonowania sieci Ściekowej Deszczowej jak równiej ogólnospławnej. Ponad 66 pompowni ścieków i kilka systemów odpompowywania wody odpadowej z obszaru powstałych niecek bezodpływowych to durze wyzwanie dla inwestorów i operatorów sieci. Obszar zlewni Stawu 24 zbiornika Ws-47 oraz pompowni Karb II to po zlewni ul. Piłsudzkiego oraz zlewni ul. Przelotowej trzeci obszar intensywnego działania i jednocześnie świetny przykład wdrażania rozwiązań „Adapracji z Jakośią” a wiec holistycznego podejścia do kwestii rozwiązania problemów w tym obszarze. Jest również bardzo dobrym przykładem właściwa diagnoza i analiza to znacznie więcej niż połowa sukcesu.

Nowe podejście do zarządzania systemami odwodnienia jako adaptacja do zmian klimatu

Celem prezentacji jest przedstawienie, w jaki sposób czujniki typu swarm mogą nam pomóc w zarządzaniu wodą deszczową w kontekście inteligentnych rozwiązań miejskich. Ponadto, zostaną przedstawione korzyści wynikające z wykorzystania czujników typu swarm. Dodatkowo, zostaną podane przykłady, gdzie czujniki typu swarm mogą dostarczać podstawy danych do regulacji budynków, takich jak przeciążenia systemów kanalizacji deszczowej (CSO).

Adaptacja starego rynku w Poznaniu

Tormel jako Generalny Wykonawca Rewitalizacji Płyty Starego Rynku w Poznaniu realizuje nie tylko prace związane z wymianą nawierzchni z kostki brukowej i płyt kamiennych ale także a może przede wszystkim dokonuje wymiany wszystkich sieci znajdujących się pod płytą. Jednym z zakresów prac jest także zmiana zasady funkcjonowania systemu odprowadzania wód opadowych z powierzchni płyty i dachów okolicznych kamienic. W czasie trwającej rewitalizacji zostaje rozdzielony system kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Wodą opadowa będzie retencjonowana w nowo wybudowanych zbiornikach o pojemności ponad 1000m3. Woda docelowo ma zasilać planowane przez Miasto Poznań zrewitalizowane tzw. Stare Koryto Warty.

Jak zrozumienie wpływu obecnych i przyszłych opadów deszczu może pomóc poprawić odporność na zmiany klimatu

Prezentacja po pierwsze analizuje wpływ burz zarówno pod względem finansowym, jak i środowiskowym, oraz przewidywany wzrost tego wpływu w związku z zmianami klimatu. Następnie omawia, w jaki sposób praktycy mogą wykorzystać modele hydrauliczne, aby poprawić zrozumienie tego ryzyka dla istniejących i planowanych zasobów. Wreszcie, prezentacja ta przygląda się niektórym zestawom danych, które są przydatne do ulepszania modeli.

Technologiczne rozwiązania wspierające zrównoważone zarządzanie wodą w mieście

W obliczu zmieniających się warunków klimatycznych, zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi staje się priorytetem. W kontekście Programu FEniKS, Ecol-Unicon przedstawia trzy kluczowe technologie: Hydrozone Benefit, kompleksowe rozwiązanie retencyjne z naturalną podczyszczalnią; Bumerang Smart, inteligentny system monitoringu infrastruktury wodnej; oraz Inteligentna komora przelewu burzowego, która skutecznie oddziela zanieczyszczenia z wód opadowych. Te innowacje nie tylko kwalifikują się do dofinansowania w ramach FEniKS, ale przyczyniają się do tworzenia miast przyjaznych dla mieszkańców i środowiska.

Lunch

Zapewnienie odporności na zmiany klimatyczne infrastruktury deszczowej w Polsce – praktyczne przykłady.

Fundusze odbudowy UE (np. program FEnIKS) mają ambitne cele i efekty biznesowe dla wszystkich firm wodnych UE i polskich firm zarządzających infrastrukturą kanalizacji deszczowej i sanitarno-kanalizacyjnej, aby zapewnić odporność na zmiany klimatu. Prezentacja zawiera przykłady, jak przedsiębiorstwa wodne, w tym ekosystem konsultacyjny, obecnie wykorzystują modele cyfrowe i zdolności analityczne do modelowania wydajności aktywów w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarno-kanalizacyjnej jako nowej kluczowej infrastruktury niebiesko-zielonej, zajmującej się kwestiami pojemności, zarządzaniem jakością spływu, optymalizacją zużycia energii i innymi tematami związanymi z wydajnością. Praktyczne przykłady zostaną przedstawione wraz z korzyściami biznesowymi osiągniętymi dzięki użyciu technologii Bentley OpenFlows, takich jak platforma cyfrowego bliźniaka operacyjnego SewerGEMS i SewerSight.

SPRiM (System Powierzchniowej Retencji Miejskiej) jako metoda implementacji procesów ekosystemowych na terenach zurbanizowanych

Joanna Rayss

Stowarzyszenie Architektury i Krajobrazu

Dr inż. arch. krajobrazu, ekspertka w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu. W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Współautorka książki: ‘System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia’, wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pod redakcją Magdaleny Gajewskiej. Autorka licznych artykułów prasowych i internetowych popularyzujących tę problematykę.
Pracując jako specjalistka ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. Współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Sopocką Akademia Nauk Stosowanych w zakresie edukacji studentów w tematyce projektowania opartego o ekosystemy i proekologicznego zagospodarowania wody opadowej.
W latach 2009 -2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 wspólniczka w Rayss Group Sp. z o.o., a od drugiej połowy roku 2021 także wiceprezeska zarządu w tej spółce.
Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature based Solutions i Ecosystem based Solutions. Od maja 2022 Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (sak.org.pl). Jest także członkinią Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Lokalny System Ostrzegania Powodziowego

Powiat Tarnowski położony na Pogórzu Karpackim narażony jest na duże straty materialne wywołane powodziami błyskawicznymi. W projekcie po raz pierwszy zastosowano lokalny radar pogodowy do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia opadów nawalnych w celu generowania ostrzeżeń o zagrożeniu powodzią błyskawiczną.

Automatyzacja projektowania systemów odwodnienia z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu.

Dzięki narzędziu planowania AI o nazwie ZIGGURAT, sieci kanalizacyjne mogą być planowane automatycznie. Dotyczy to zarówno kanalizacji ściekowej, jak i deszczowej. Za pomocą nowych algorytmów możliwe jest znalezienie najlepszej kombinacji kanalizacji i infrastruktury niebiesko-zielonej dla zrównoważonej urbanistycznej drenażu. Możliwe jest szybkie opracowanie różnych strategii adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.

Adaptacja do zmian klimatu w miejskim programie

W tej prezentacji omówimy wdrożenie programu Adaptacji do Zmian Klimatu "Klima-Werk" w Metropolii Ruhry, Niemcy. Jego główna idea polega na dostarczaniu integralnych rozwiązań zarządzania wodą do przeprojektowywania miast post-przemysłowych w kontekście zmian klimatycznych. Przedstawimy kilka praktycznych przykładów działań adaptacyjnych na rzecz zmian klimatycznych, zanim zastanowimy się nad przyszłymi kierunkami dla regionalnego planu ogólnego dla Metropolii Ruhry.

Systemy PEHD a zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsięwzięcia

Zmiany klimatu, których doświadczamy i które cały czas postępują, wymuszają na nas szersze spojrzenia nie tylko na kwestię oddziaływania naszego przedsięwzięcia na klimat, ale również oddziaływania zmian klimatycznych na planowane przedsięwzięcie. W rozważaniach o oddziaływaniu klimatu na przedsięwzięcie istotne jest określenie zagrożenia jakie mogą powodować ekstremalne zjawiska klimatyczne. Musimy zatem dokonać analizy w jakim stopniu przedsięwzięcie może być wrażliwe na takie zagrożenia oraz w jaki sposób zwiększyć jego potencjał adaptacyjny, aby posiadało ono zdolność do radzenia sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Ważne jest, aby w takiej analizie uwzględniać zmiany klimatu prognozowane w odpowiednio odległej czasowo perspektywie, zgodnej z zakładanym okresem życia planowanego przedsięwzięcia.

Podsumowanie sesji, pytania uczestników

Gala w salach balowych Międzynarodowego Centrum Kongresowego


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny