Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2023 przygotowaliśmy dla Państwa

2 rozbudowane sesje tematyczne, podzielone na 2 dni konferencji

wtorek, 26 września 2023

Przygotowanie projektu pod dofinansowanie z programów europejskich i rządowych
Anna Czyżewska - Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Piotr Czarnocki - Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Michał Oleszko - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Jacek Zalewski - RetencjaPL
Monika Kszczot - Ecol-Unicon Sp. z o.o.
12:00 - 16:00
12:00
16:00

Warsztat

Przygotowanie projektu pod dofinansowanie z programów europejskich i rządowych

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Na warsztat obowiązuje dodatkowa rejestracja: STORMWATER POLAND 2023 | Komfort organizacji wydarzeń | Konfeo

Nasze miasta, a w nich infrastruktura wód opadowych wymagają znacznych inwestycji. Nie dziwi zatem, że temat dofinansowań jest tym, który niezmiennie cieszy się zainteresowaniem samorządów. Gdy w jednymi miejscu, w krótkim czasie, można uzyskać informacje o finansowaniu i aplikowaniu o finanse dla projektów „deszczówkowych” i na adaptację do zmian klimatu z Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW i NCBiR, to rzeczywiście okazja jest wyjątkowa. A podczas szkolenia najlepiej uzyskać informacje z pierwszej ręki, zadać pytania i rozwiać wątpliwości. Prezentacje poprowadzą osoby w tych instytucjach kluczowe, od lat zajmujące się tą problematyką:

Anna Czyżewska, dyrektor Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Piotr Czarnocki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentują kryteria, ocenę wniosku, terminy rozpisanych konkursów i „kuchnię” oceny projektów, szczególnie w kontekście Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, ale także innych dostępnych programów

Michał Oleszko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowie o przyszłej perspektywie zamówień PCP  w programie FENG gdzie na bazie zrealizowanych Przedsięwzięć „Technologii domowej retencji” oraz „Oczyszczalni Przyszłości”, będzie opowiadał o wyzwaniach i w kontekście gospodarowania wodą w mieście i w rolnictwie. Nie zabraknie przydatnych informacji odnośnie zasad składnia wniosków, struktury finansowania, przystępowania do dialogu technicznego przez firmy, jednostki naukowe oraz miasta chętne do udziału w Przedsięwzięciach w roli Partnerów Strategicznych, gdzie zostaną wybudowane przyszłe Demonstratory Technologii.

O praktycznej stronie wnioskowania i o tym jak najlepiej przygotować projekty pod dofinansowanie opowie z kolei Jacek Zalewski, dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL.  W tej części zaprezentujemy zdjęcia, przykłady, podpowiedzi i rady eksperta z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w gospodarce wodnej i realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego.

Monika Kszczot z  Ecol-Unicon przedstawi innowacyjne rozwiązania: Hydrozone Benefit i Bumerang Smart, podzieli się wiedzą i doświadczeniem, jak skutecznie i efektywnie wprowadzić te rozwiązania w ramach programu FEniKS! 

Jak zatem przygotować dobry projekt by uzyskać maksimum punktów w rankingu i co ma on obejmować? Jak wejść na ścieżkę innowacji w projektach finansowanych w NCBiR? 

Zapraszamy na szkolenie i warsztat z ekspertami.

Wizyta studyjna – Inwestycje w zakresie deszczówki – jak mądrze podejść do planowania inwestycji
Paweł Licznar - RetencjaPL
Adam Konkel - Nivus
Karol Mikołajewski - RetencjaPL Uniwersytet Śląski
Paweł Dżoń - RetencjaPL
12:00 - 17:00
12:00
17:00

Wizyta studyjna

Inwestycje w zakresie deszczówki – jak mądrze podejść do planowania inwestycji

Udział w wizycie studyjnej jest nieodpłatny i dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników konferencji STORMWATER POLAND 2023.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Na wizytę studyjną obowiązuje dodatkowa rejestracjaSTORMWATER POLAND 2023 | Komfort organizacji wydarzeń | Konfeo

Na konferencjach Stormwater Poland zawsze staramy się skupiać uwagę na praktyce gospodarowania wodami opadowymi. Zawsze preferujemy głos praktyków i studia rzeczywistych projektów. Mając to na uwadze chcemy najbliższą edycję konferencji wzbogacić o bardzo praktyczny element, czyli warsztat terenowy gdzie będziecie mogli Państwo nie tylko usłyszeć o celach, założeniach i realizacji kompleksowego projektu deszczowego, ale bez mała dotknąć i zobaczyć jego efekty. Zapraszamy zatem Państwa na warsztat mądrego planowania inwestycji w zakresie wód opadowych, który odbędzie się w Gliwicach.

W roku 2023 Miasto Gliwice kończy realizację projektu pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej”. Podczas warsztatu chcielibyśmy Państwu przybliżyć ten projekt, który ma na celu wprowadzenie spójnego zarządzania wodami opadowymi w mieście oraz adaptację do zmian klimatu.

W czasie warsztatu w ramach przewidzianych wizyt w kilku lokalizacjach w Gliwicach zobaczą Państwo między innymi:

  • nowo wybudowane, otwarte zbiorniki wód deszczowych, których zadaniem jest ochrona najbardziej narażonych na podtopienia obszarów w mieście,
  • stacje monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego zbierające informacje o opadach i stanach wód w rzekach i zbiornikach retencyjnych,
  • elektroniczne tablice informacyjne, za pomocą których mieszkańcy mają dostęp do informacji o projekcie oraz do aktualnych i podstawowych danych pomiarowych.

Bardzo zależy nam na tym, aby warsztat ten był przestrzenią do Państwa aktywnego uczestnictwa poprzez praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi technikami pomiarów i monitoringu parametrów hydrologicznych oraz jakości wód powierzchniowych. Liczymy, że przy Państwa pomocy, wspólnie przeprowadzimy pomiary stanów i przepływów z wykorzystaniem najwyższej klasy przyrządów oferowanych przez partnera warsztatów – firmę Nivus. Chcemy zachęcić Państwa do wspólnej kalibracji sond i przeglądania/wstępnej analizy wyników pomiarów. Chcemy wspólnie podnieść świadomość jakości i dokładności pomiarowej. Już teraz prosimy, aby nie zapomnieć o wzięciu na warsztat poza dobrym humorem własnego urządzenia mobilnego z połączeniem do Internetu, na przykład smartfona lub tabletu. Pozwoli to wszystkim na dostęp do parametryzacji omawianych urządzeń. Mając świadomość rosnącego znaczenia jakości zasobów wodnych, planujemy także dodatkowo zaprezentować Państwu urządzenia pozwalające na monitoring parametrów fizykochemicznych w rzekach i zbiornikach w formie on-line lub okresowych pomiarów ręcznych, dzięki któremu można szybko reagować na pogorszenie jakości tych wód.

Planowanym podsumowaniem warsztatów będzie prezentacja podczas której dowiecie się Państwo:

  • Dlaczego Miasto Gliwice realizuje projekt deszczowy?
  • Jak stworzony został i używany jest model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej w mieście?
  • Jakie narzędzia informatyczne, np. GIS będą wykorzystywane do eksploatacji systemu odwodnienia?
  • Jak do prawidłowej eksploatacji wykorzystywane będą dane gromadzone przez system monitoringu?
  • Jakie korzyści w pracy jednostki zarządzającej wodami opadowymi niesie realizacja kompleksowego, inteligentnego  projektu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej?

Raz jeszcze zapraszamy serdecznie do udziału w tych bardzo praktycznych warsztatach. Prosimy o odpowiednie przygotowanie, to znaczy zaopatrzenie się w dobry humor i odpowiedni do pogody ubiór, bo nawet jeśli będzie padać deszcz, to zajęcia będą odbywać się w terenie!

Przygotowanie projektu pod dofinansowanie z programów europejskich i rządowych

Anna Czyżewska

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Absolwentka Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność inżynieria środowiska.

Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „STOLICA” / od 1991 r. „STOLICA CONSULTING, Sp. z o.o., dochodząc do stanowiska projektanta po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W Biurze STOLICA zajmowała się projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności dla aglomeracji warszawskiej.
Od 1994 zatrudniona w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu.
W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję Członka Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A. oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), współfinansowanego z Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” I, II, III faza, w skład którego wchodziła realizacja oczyszczalni ścieków Czajka.

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), Funduszy Strukturalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego, a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

Michał Oleszko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent studiów MBA dla Inżynierów i Przedsiębiorców Akademii Leona Koźmińskiego, studiów magisterskich Hydrotechnika i Geoinżynieria na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz studiów inżynierskich Instalacje i Sieci Sanitarne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Od 2020 roku w NCBR prowadzi projekt „Technologie domowej retencji” finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w którym podmioty prywatne prowadzą prace badawcze nad technologią magazynowania i oczyszczania wody deszczowej, wody szarej i wody czarnej w wieloobiegowych Systemach, chroniących zasoby wód głębinowych.

Swoje wcześniejsze doświadczenie w obszarze zarządzania projektami zdobywał na stanowiskach kierowniczych podczas realizacji budowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury zarządzającej wodą deszczową dla budynków biurowych w Warszawie.

Jacek Zalewski

RetencjaPL

Monika Kszczot

Ecol-Unicon Sp. z o.o.

Inżynier Produktu w firmie Ecol-Unicon Sp. z o.o.. Codzienna praca związana jest z rozwojem produktów, która umożliwia dostosowanie rozwiązań zarówno do potrzeb rynku jak i rozwijającej się infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Prowadzi także doradztwo produktowe związane z rozwiązaniami pozwalającymi na  podczyszczenie, retencjonowanie oraz wykorzystanie wód opadowych.

Wizyta studyjna – Inwestycje w zakresie deszczówki – jak mądrze podejść do planowania inwestycji

Paweł Licznar

RetencjaPL

Jeden ze współtwórców portali www.retencja.pl i www.waterfolder.com. W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora naukowego projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Od 2021 roku koordynuje prace naukowe w dofinansowanym przez NCBiR projekcie POIR.01.01.01-00-0119/21: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskał w 2019 roku.

Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych.

Adam Konkel

Nivus

2006-2008 Enviromontel LTD (serwis i instalacje przepływomierzy do ścieków, brygadzista podczas prowadzenia kampanii pomiarowych na całym terenie UK)

2008-obecnie – NIVUS PL (Menedżer spółki. Specjalista ds. serwisu i sprzedaży) – zarządzenie spółką, dystrybucja urządzeń pomiarowych firmy NIVUS w całej Polsce, zarządzanie serwisem, pomiarami, konserwacją urządzeń, szkolenie pracowników, szkolenia klientów, doradztwo w sprawach doboru urządzeń pomiarowych, dbanie o rozwój serwisantów i handlowców, prowadzenie kampanii pomiarowych, wykonywanie instalacji stacjonarnych i przenośnych urządzeń pomiarowych i wiele innych

Karol Mikołajewski

RetencjaPL Uniwersytet Śląski

Absolwent Politechnik Śląskiej, Wydziału Automatyki i Robotyki, z firmą RETENCJAPL związany od samego początku – jest odpowiedzialny za projekty hydrologiczno-meteorologiczne i wdrożenia aplikacji RainBrain.

Paweł Dżoń

RetencjaPL

Z wykształcenia Inżynier Środowiska, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w specjalności Inżynieria Wodna.

Od 2019 roku związany z firmą RetencjaPL, gdzie wykorzystując narzędzia GIS oraz oprogramowanie do modelowania hydrodynamicznego opracowuje koncepcje odprowadzania wód opadowych i zagospodarowania ich na terenach zurbanizowanych


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny