Andrzej Osiński

Andrzej Osiński

Rzeczoznawca PZiTS


Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo – kanalizacyjnymi. Pracując  jako Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele elementów istotnie reformujących system  zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniając mu niezawodność – zgodnie z nowoczesnymi standardami.

Od 2012 r.  do 2017 r. pracował na stanowiskach dyrektorskich w firmach Grupy Ecol specjalizując się w problemach eksploatacji gmin oraz wód opadowych i roztopowych. Rzeczoznawca PZiTS w specjalności: wodociągi i kanalizacja w zakresie eksploatacji i zarzadzania – Zaświadczenie Nr 1946098. Współautor i ekspert grupy benchmarkingu w IGWP. Posiada uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. Wielokrotnie przewodniczył misjom specjalistycznym ekspertów Grupy Saur dotyczących optymalizacji eksploatacji i utrzymania obiektów w kraju i za granicą ( Senegal , Liban , Rosja). Uczestniczył również w misji eksperckiej Banku Światowego w Uzbekistanie oceniającej możliwości prywatyzacyjne usług wodociągowo–kanalizacyjnych.

Ponadto współtworzył koncepcję  powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje.

Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym”, czy „Gaz Woda i technika sanitarna”. Obecnie samodzielnie specjalizuje się w problemach utrzymania infrastruktury branżowej. Obecnie jest również ekspertem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie-  Przewodniczącym zespołu Ekspertów ds. wód opadowych i roztopowych oraz w grupie tworzącej benchmarking firm infrastrukturalnych.


Organizator


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny