Anna Czyżewska

Anna Czyżewska

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Absolwentka Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność inżynieria środowiska.

Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „STOLICA” / od 1991 r. „STOLICA CONSULTING, Sp. z o.o., dochodząc do stanowiska projektanta po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W Biurze STOLICA zajmowała się projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności dla aglomeracji warszawskiej.
Od 1994 zatrudniona w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu.
W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję Członka Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A. oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), współfinansowanego z Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” I, II, III faza, w skład którego wchodziła realizacja oczyszczalni ścieków Czajka.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny