Bartosz Guss

Bartosz Guss

Urząd Miasta Poznania


Urodzony 21 kwietnia 1975 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1999 roku.

Od 2000 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta poznania. Swoją karierę zawodową rozpoczyna                w Wydziale Mienia Komunalnego. Po 7 latach awansuje na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, by następnie w 2013 r. objąć funkcję Dyrektora Wydziału.

Od 2019 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W 2012 roku rozpoczyna prowadzenie zajęć z zakresu prawa rzeczowego w Izbie Radców Prawnych
w Poznaniu.

Prywatnie uprawia triathlon oraz bieganie. Do jego pasji należy podróżowanie, chodzenie po górach oraz czytanie książek historycznych.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny