Dariusz Kosiorowski

Dariusz Kosiorowski

Amiblu Poland


Od ponad 20 lat inżynier odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie produktów z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym (ang. GRP). Współuczestniczył w tworzeniu rozwiązań związanych z produktami do retencjonowania wód deszczowych Amiblu. Międzynarodowy ekspert grupy Amiblu w zakresie technologii przecisku i mikrotunelowania. Uczestniczył w wielu innowacyjnych projektach z zastosowaniem GRP takich jak: mikrotunel po łuku z najmniejszym promieniem R=90 m, najdłuższy odcinek wykony metodą mikrotunelowania (930 m). Obecnie kieruje zespołem inżynierów Amiblu odpowiedzialnych za wdrożenie wyrobów na bazie GRP na terenie Europy Wschodniej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie technologii napraw i zabezpieczeń betonu związane z sektorem Inżynierii Środowiska. Zwolennik nowoczesnych rozwiązań służących ochronie środowiska i zasobów naturalnych.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny