Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Uponor Infra


Od wielu lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce) jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Od 25 lat jest związana z firmą Uponor Infra (dawniej KWH Pipe), w której od 2010 r. zajmowała stanowisko dyrektora ds. przemysłu, a od 2015 r. pełni obowiązki dyrektora sprzedaży.
Aktualnie jest również członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.
W 2022 roku, jako ekspert brała udział w tworzeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji. Powszechnie znane jest jej zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, co znajduje wyraz podczas jej licznych wystąpień na konferencjach i webinariach. Ostatnio, aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. jakości w procesie inwestycyjnym, podejmując wysiłki na rzecz podniesienia świadomości inwestorów w tym zakresie.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny