Hanna Madajczyk

Hanna Madajczyk

Aquanet Retencja


Prezes Zarządu spółki Aquanet Retencja


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny