Joanna Kopczyńska

Joanna Kopczyńska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Dr Joanna Kopczyńska w styczniu 2024 r. została powołania na stanowisko prezesa PGW Wody Polski. Wcześniej, w latach 2018-2021 była zastępcą prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Pracowała też jako zastępca dyrektora ds. państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, Sprzedaży i Komunikacji w IMGW-PIB, gdzie odpowiadała za koordynację działań Instytutu w obszarze komercji, konsultingu oraz współpracy międzynarodowej.

Uczestniczyła w negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących środków UE na ochronę środowiska, programowaniu środków w ramach różnych perspektyw finansowych (PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, LIFE 2014-2020) oraz pełniła ważne funkcje, m.in. dyrektora wodnego oraz morskiego w kontaktach z Komisją Europejską.

Była przewodniczącą Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. Pełniła także kluczowe funkcje w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwie Środowiska.

Karierę w administracji państwowej rozpoczęła w roku 2004 zajmując się projektami z zakresu ochrony środowiska finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (ISPA, Fundusz Spójności).

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. W 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny