Karel Dohnal

Karel Dohnal

ACO


Ukończył inżynierię biomedyczną na Czech Technical University. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się opracowywaniem, zarządzaniem i wdrażaniem rozwiązań produktowych w różnych obszarach. W ACO, światowym liderze w dziedzinie odwadniania, kieruje zespołem ekspertów z siedzibą w Táborze w południowych Czechach. Jego główne obowiązki obejmują innowacje materiałowe, rozwój technologii oczyszczania wody deszczowej i zarządzanie produktami. Priorytety jego zespołu działającego w całej Grupie ACO obejmują analizę potrzeb i praktyk poszczególnych rynków oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie oczyszczania wody deszczowej z poszanowaniem norm prawnych i zrównoważonego rozwoju.

Przez długi czas szare elementy były projektowane i wykorzystywane oddzielnie w celu jak najszybszego odprowadzania wody z powierzchni. Wraz z powiązanymi wymaganiami, wpływ zmian klimatycznych, w tym ekstremalnych opadów deszczu, zmusza nas do zastanowienia się, w jaki sposób i kiedy rozwiązania te można sensownie połączyć ze zdecentralizowanym podejściem oferowanym przez niebiesko-zieloną infrastrukturę. W związku z tym Karel koncentruje się na wdrażaniu szarych elementów (rozwiązań prefabrykowanych) w ramach niebiesko-zielonej infrastruktury w środowisku zurbanizowanym w odniesieniu do ich przydatności i korzyści osiąganych w danym rozwiązaniu. Na co dzień poświęca się przypadkom, w których integracja niebiesko-zielonej infrastruktury jest trudna do osiągnięcia, a także analizuje zagraniczne standardy i przepisy dotyczące integracji szarych rozwiązań, zapewniając ramy jakościowe w odniesieniu do ich zastosowania.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny