Karol Mikołajewski

Karol Mikołajewski

RetencjaPL Uniwersytet Śląski


Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki i Robotyki, z firmą RetencjaPL związany od samego początku – jest odpowiedzialny za projekty hydrologiczno-meteorologiczne i wdrożenia aplikacji RainBrain. Prawie 15-sto letnie doświadczenie zdobywał podczas realizacji wielu dużych projektów hydrologiczno-meteorologicznych w kraju realizowanych dla IMGW, RZGW, miast i gmin, uniwersytetów, parków narodowych, jednostek badawczych i inwestorów prywatnych oraz podczas pracy w jednej z wiodących na świecie firm produkujących urządzenia do pomiarów środowiskowych. Współautor koncepcji i projektów systemów pomiaru opadów dla kilku polskich miast. Zaangażowany w tworzenie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa. Doktorant na Uniwersytecie Śląskim.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny