Michał Oleszko

Michał Oleszko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Absolwent studiów MBA dla Inżynierów i Przedsiębiorców Akademii Leona Koźmińskiego, studiów magisterskich Hydrotechnika i Geoinżynieria na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz studiów inżynierskich Instalacje i Sieci Sanitarne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Od 2020 roku w NCBR prowadzi projekt „Technologie domowej retencji” finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w którym podmioty prywatne prowadzą prace badawcze nad technologią magazynowania i oczyszczania wody deszczowej, wody szarej i wody czarnej w wieloobiegowych Systemach, chroniących zasoby wód głębinowych.

Swoje wcześniejsze doświadczenie w obszarze zarządzania projektami zdobywał na stanowiskach kierowniczych podczas realizacji budowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury zarządzającej wodą deszczową dla budynków biurowych w Warszawie.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny