Prof. Marek Ruman

Prof. Marek Ruman

Uniwersytet Śląski


Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk o Ziemi oraz w zakresie geografii otrzymał odpowiednio w 2008 i 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od 2019 roku zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Koordynator obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Promotor przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i licencjackich. Autor i współautor projektów oraz ponad 100 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Zainteresowania naukowe: hydrologia (limnologia, potamologia), hydrologia miejska, antropogeniczne przemiany stosunków wodnych, antropogeniczne zbiorniki wodne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz hydrochemia wód powierzchniowych.


Organizator


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny