Rafał Zalesiński

Rafał Zalesiński

Wodociągi Leszczyńskie


Absolwent Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa). Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dwuletnie studia Master of Business Administration (MBA). W karierze zawodowej związany był z firmami produkcyjnymi o zasięgu europejskim. Doświadczenie zdobywał w Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o. o. sp.k. w Rydzynie zajmującej się opracowywaniem technologii i produkcją wysokiej jakości okuć do okien i drzwi oraz nowoczesnych rozwiązań kontroli dostępu. Następnie w Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim – polskiej, rodzinnej, nowocześnie zarządzanej i dynamicznie rozwijającej się firmie, która jest liderem wśród producentów opakowań z tektury falistej.

1 czerwca 2015 roku powołany do Zarządu Wodociągów Leszczyńskich Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie (wcześniej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.). W latach 2016-2022 był również członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Czuwa nad konsekwentną realizacją Programu Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej przyjętego uchwałą Rady Miasta Leszna w 2010 roku oraz nadzoruje wykonywanie przez Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o. szeregu działań, podejmowanych we współpracy z Miastem Lesznem, mających zapewnić bezpieczeństwo w sferze wód opadowych, szczególnie w obliczu ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Bardzo istotną inwestycją realizowaną przez Miasto Leszno w tym zakresie była budowa dwóch ogromnych zbiorników retencyjnych w strefie przemysłowej IDEA oraz sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 2000mm łączącej południe i północ Miasta – tzw. Kolektora Wschodniego. Aktywnie wspiera w Lesznie ideę działań w kierunku adaptacji miast do zmian klimatu, w tym powstawania ogrodów deszczowych. Pierwszą realizacją w tym zakresie było utworzenie ogrodu deszczowego przy ulicy 17 Stycznia w Lesznie, realnie wpływającego na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a kolejny planowany jest na skwerze przy ul. 1 Maja / Henrykowskiej.

Obecnie sprawuje nadzór nad wieloetapową modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie (obsługującą obszar Miasta Leszna, Gminy Lipno i Gminy Święciechowa) oraz nad budową trzech podziemnych zbiorników retencyjnych na kanalizacji ogólnospławnej o łącznej pojemności 6000 m3, aby podczas nawalnych deszczy przetrzymywać ścieki i wody opadowe, zanim trafią ostatecznie do oczyszczalni ścieków. W przyszłości planowany jest tutaj odzysk ciepła z buforowanych ścieków.

Podejmuje starania, aby poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii Wodociągi Leszczyńskie osiągnęły niezależność energetyczną w możliwie jak największym stopniu. Sukcesywnie uruchamiane są kolejne instalacje fotowoltaiczne oraz planowana jest budowa biogazowni.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny