Tomasz Bergier

Tomasz Bergier

Fundacja Sendzimira


Pracownik naukowy i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obszarem jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważona gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna.

Wykładowca, trener i doświadczony koordynator Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od początku jej istnienia (od 1998 r.). Trener i wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce i za granicą, jeden z inicjatorów i wykonawców polsko-niemieckiego projektu SaLMaR (Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments), członek Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Krakowa, koordynator europejskiego programu EasyEco 2005-2007. Redaktor naukowy książki Wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz Magazynu Zrównoważony Rozwój Zastosowania. Autor licznych publikacji dot. zrównoważonego rozwoju i gospodarki wodno-ściekowej. Licencjonowany trener metody VISIS.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny