Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2024 przygotowaliśmy dla Państwa

3 rozbudowane sesje tematyczne, podzielone na 2 dni konferencji

czwartek, 18 kwietnia 2024

Co zrobić z tym deszczem? - wyniki konkursu Aquanet Retencja
10:00 - 10:05
Skończmy z wersalizacją zieleni! Wielofunkcyjna przyroda w miastach przyszłości
Kasper Jakubowski - Forest Maker
10:05 - 10:20
System Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi w Poznaniu - 3 lata doświadczeń w zarządzaniu
Aneta Perczak - Aquanet
10:20 - 10:35
Kampanie pomiarowe przepływu – skuteczny i tani sposób, aby sprawdzić jak pracuje sieć
Michał Mrozowski - PM Ecology
10:35 - 10:50
K-water, platforma do zarządzania wodą
Kwon Munhyuk - K-WATER
10:50 - 11:05
Zarządzanie wodą opadową i ograniczanie powodzi w rozwoju miasta Sztokholm
Lea Levi - Miasto Sztokholm
11:05 - 11:20
Jak efektywnie zarządzać wodą opadową niezależnie od skali
Michał Pancewicz - SCALGO
11:20 - 11:35
Park wody i muzyki
Andrzej Hamerski - Teatr Muzyczny w Poznaniu
11:35 - 11:50
Błękitno zielone rozwiązania w świetle wyzwań ekologicznych i oczekiwań społecznych
Kinga Krauze - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
11:50 - 12:05
Zagadnienie gospodarowania wodami opadowymi w planowaniu przestrzennym w Warszawie
Agnieszka Kowalewska - Urząd M.ST. Warszawy
12:05 - 12:20
Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze
Brian Schmitt - Wavin (Orbia B&I)
12:20 - 12:35
Czy beton (Hydromedia) służy małej retencji?
Mateusz Job - Holcim Polska
12:35 - 12:50
10:00
10:05
10:20
10:35
10:50
11:05
11:20
11:35
11:50
12:05
12:20
12:35
12:50

Sesja 3

Niebiesko-zielona infrastruktura – Jaką wodę wybieramy?

Trzecia sesja konferencji ma ogniskować się na pytaniu jakiej chcemy wody: szarej, niebieskiej czy zielonej? Jak słusznie podejrzewacie Państwo zarówno gospodarzom konferencji Aquanet S.A. jak i organizatorowi Retencjapl oraz partnerowi generalnemu ACO Polska, chodzi o promocję „gospodarowania wodami opadowymi w kolorze niebieskim i zielonym”. Chcemy na pewno inspirować Państwa w tej sesji przykładami implementacji rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury z Polski i zagranicy. Co więcej chcemy, aby w tym obszarze po konferencji w Poznaniu pozostał po nas jakiś realny ślad. Z drugiej strony chcemy pokazać drugą stronę monety, a nawet przestrzec odbiorców konferencji, że do stworzenia i cieszenia się niebiesko-zieloną infrastrukturą nie wystarczy tylko stworzenie katalogów, ale potrzebna jest wiedza w zakresie projektowania i odpowiednie do tego narzędzia, a także wdrożenie odpowiednich praktyk eksploatacyjnych, a przede wszystkim uświadomienie potrzeby długoterminowego finansowania takich działań. Z tego względu sesję tą i całą konferencję chcemy zamknąć debatą o być może kontrowersyjnym temacie: Czy na niebiesko-zielonej infrastrukturze można zarobić?

Lunch / Praktyczny Warsztat HAURATON Polska: Uszczelnianie modułowego zbiornika retencyjnego
12:50 - 13:45
12:50
13:45
Rola zielono-niebieskiej infrastruktury w zmieniającym się klimacie
Martin Vysoký - Edges
13:45 - 14:00
Debata: Czy na zielono-niebieskiej infrastrukturze można zarobić?
Jacek Zalewski - RetencjaPL
Joanna Rayss - Rayss Group
Tomasz Bergier - Fundacja Sendzimira
Jacek Sobkowiak - TORMEL
Jacek Czyż - Bauder
14:00 - 15:00
13:45
14:00
15:00

Sesja 3 cd.

Niebiesko-zielona infrastruktura – Jaką wodę wybieramy?

Trzecia sesja konferencji ma ogniskować się na pytaniu jakiej chcemy wody: szarej, niebieskiej czy zielonej? Jak słusznie podejrzewacie Państwo zarówno gospodarzom konferencji Aquanet S.A. jak i organizatorowi Retencjapl oraz partnerowi generalnemu ACO Polska, chodzi o promocję „gospodarowania wodami opadowymi w kolorze niebieskim i zielonym”. Chcemy na pewno inspirować Państwa w tej sesji przykładami implementacji rozwiązań niebiesko-zielonej infrastruktury z Polski i zagranicy. Co więcej chcemy, aby w tym obszarze po konferencji w Poznaniu pozostał po nas jakiś realny ślad. Z drugiej strony chcemy pokazać drugą stronę monety, a nawet przestrzec odbiorców konferencji,
że do stworzenia i cieszenia się niebiesko-zieloną infrastrukturą nie wystarczy tylko stworzenie katalogów, ale potrzebna jest wiedza w zakresie projektowania i odpowiednie do tego narzędzia, a także wdrożenie odpowiednich praktyk eksploatacyjnych, a przede wszystkim uświadomienie potrzeby długoterminowego finansowania takich działań. Z tego względu sesję tą i całą konferencję chcemy zamknąć debatą o być może kontrowersyjnym temacie: Czy na niebiesko-zielonej infrastrukturze można zarobić?

Otwarcie ogrodu deszczowego przy XII LO w Poznaniu
15:00 - 16:00
15:00
16:00

Co zrobić z tym deszczem? - wyniki konkursu Aquanet Retencja

Skończmy z wersalizacją zieleni! Wielofunkcyjna przyroda w miastach przyszłości

Parki bioretencyjne, Glebaria, mikrolasy deszczowe czy miejskie wyspy… chłodu? Autor odwołuje się do koncepcji krajobrazów pracujących (working landscape) jako ważnego motywu w projektowaniu i współczesnych inwestycjach prośrodowiskowych w miastach. Proponuje odejście od „wąskiego” postrzegania zieleni w kategoriach dekorum i czysto estetycznej ozdoby inwestycji podnoszącej jakość wizualizacji architektonicznych i wartość nieruchomości. Zieleń miejska i deweloperska musi być dziś wielofunkcyjna, różnorodna i odpowiednio zaplanowana. Potrzeba dziś bardzo wielu rozwiązań w architekturze krajobrazu rozwiązujących realne problemy w miastach, a nie generujących nowe. Inspirujące przykłady z Europy i ze świata pokazują na trwały trend powrotu natury do miast, która dostarcza wiele korzyści: jest jak „gąbka”, chłodzi, odbudowuje glebę, edukuje i aktywizuje mieszkańców, towarzysz projektom rewitalizacji i architektury. Nie o neoromantyczny powrót natury do miast chodzi (przynajmniej nie tylko) - liczą się nowe inwestycje prośrodowiskowe dostarczające szeroki wechlarz korzyści. Przyszłością miast są rozwiązania oparte na naturze splecione w architekturę, technologie informatyczne i komunikację.

System Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi w Poznaniu - 3 lata doświadczeń w zarządzaniu

Kampanie pomiarowe przepływu – skuteczny i tani sposób, aby sprawdzić jak pracuje sieć

Praktyczna prezentacja dotycząca pomiarów poziomu i przepływu na sieci kanalizacji grawitacyjnej. Na wykresach zostaną przedstawione dane pomiarowe dotyczące najciekawszych zdarzeń, które miały miejsce podczas kampanii pomiarowych przeprowadzonych przez firmę PM Ecology w największych miastach Polski i Rumunii. Dodatkowo omówione zostaną wnioski płynące z analizy przedstawionych danych. Omawiane przypadki będą dotyczyć wszystkich rodzajów sieci grawitacyjnej tj. sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej.

Zarządzanie wodą opadową i ograniczanie powodzi w rozwoju miasta Sztokholm

Zrównoważony rozwój miasta wymaga dostosowania do zmian klimatycznych poprzez skuteczne, a jednocześnie zrównoważone wykorzystanie zasobów miejskich oraz zapewnienie funkcjonalności miasta nawet w przypadku ekstremalnych zjawisk, takich jak intensywne opady deszczu i powodzie miejskie. Dlatego też Miasto Sztokholm tworzy synergię pomiędzy projektami rozwoju miejskiego a niezbędnymi środkami w istniejącym środowisku jako ważnym punktem wyjścia dla dalszej urbanizacji. Opracowano strategię odprowadzania wód opadowych oraz plany miejscowych środków dotyczących jakości wód odbiorców, redukcji zanieczyszczeń, pojemności i zarządzania siecią wód opadowych. Miasto opracowało rutyny i zalecenia wspierające środki adaptacyjne do intensywnych opadów deszczu oraz ochronę przed zalaniem deszczowym, aby ułatwić i zapewnić jednolite oceny w procesie planowania przestrzennego, rozwoju i przebudowy w Sztokholmie. Narzędzia i rozwiązania stosowane różnią się w różnych etapach procesu rozwoju oraz w zależności od złożoności projektów. Sukces procesów zależy w dużym stopniu od dobrze zrozumianej problematyki, przepisów, ograniczeń i możliwości, a także od skutecznej współpracy między różnymi obszarami specjalizacji zaangażowanymi w proces.

Jak efektywnie zarządzać wodą opadową niezależnie od skali

W świecie powszechnej cyfryzacji każdego dnia produkujemy dane. Każde niemal zadanie, projekt, koncepcja, rozpoczyna się od zebrania danych, które stanowią podstawę wyciąganych wniosków, czy podejmowanych decyzji. Nadszedł czas by analizować te dane i je opracowywać, aby produktem końcowym był dostęp do natychmiastowej i użytecznej informacji, również w gospodarce wodnej i przy zarządzaniu wodą opadową. Platforma SCALGO Live wychodzi temu na przeciw, zapewniając m.in. natychmiastowy dostęp do danych wysokościowych NMT całej Polski, ale przede wszystkim przeliczonych na ich podstawie analiz dla dowolnego miejsca w kraju, pozwalających na natychmiastową analizę kierunków spływu powierzchniowego i miejsc jego akumulacji, identyfikację zasięgów zlewni wraz z rozpoznaniem klas pokrycia terenu, czy też analizę obszarów bezodpływowych. Platforma opiera się w całości na przeglądarce internetowej i stanowi wsparcie dla inżynierów, planistów i specjalistów wielu różnych dziedzin w zarządzaniu wodą opadową w dowolnej skali: zlewni, miasta, dzielnicy, czy pojedynczej działki ewidencyjnej, ale również przy wielu różnych zagadnieniach, jak: planowanie przestrzenne i planowanie nowego zagospodarowania, planowanie infrastrukturalne, planowanie retencji i renaturyzacja, czy też zarządzanie zagrożeniem powodziowym, ale nie tylko. Dowiedz się więcej na temat SCALGO Live i tego, jak efektywnie zarządzać wodą opadową (scalgo.com)

Błękitno zielone rozwiązania w świetle wyzwań ekologicznych i oczekiwań społecznych

Zagadnienie wykorzystania deszczówki w miastach budzi coraz większe zainteresowanie samorządów i mieszkańców, zwłaszcza teraz, kiedy nowe mechanizmy finansowe premiują inwestycje sprzyjające adaptacji miast do zmian klimatu poprzez błękitno-zielone rozwiązania. Szczególną popularnością cieszą się zielone dachy, ogrody deszczowe oraz zbiorniki retencyjne jako elementy wspierające ograniczenie ryzyka związanego z wodą oraz wzbogacające krajobraz miasta i jego funkcjonalność. Jednocześnie jednak wydaje się, że brakuje nam prawdziwie systemowego podejścia do gospodarowania wodą, w tym wodą deszczową. Strategie miast, gmin czy lokalnych właścicieli gruntów prawie nigdy nie łączą aspektu zielonego z błękitnym. Tymczasem idea błękitno - zielonej infrastruktury (BZI) i rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) ma swe korzenie w świadomości przekroczenia 6 z 9 granic planetarnych, w tym najbardziej katastrofalnego w skutkach - naruszeniu integralności ekosystemów. Zmiany klimatu prowadzące do katastrofalnych powodzi i susz zostały wywołane narastającą presją na biosferę i pełnione przez nią funkcje regulacji klimatu, cyklu wodnego, i cyklu krążenia biogenów. Zrównoważone gospodarowanie wodą deszczową ma być zatem kluczem do lokalnych działań (od)tworzenia przyrody wraz z jej funkcjami i osiągnięcia synergii tychże w większej skali. Miasta mają być przyjazne wodzie i bioróżnorodne, aby zachować potencjał regeneracji, a zdrowie przyrody ma stać się gwarantem zdrowia społeczności. Zatem odpowiedź na pytanie „Co zrobić z tym deszczem??” zaczyna się od audytu i planowania przestrzennego. Planowanie dla bioróżnorodności (BSUD – biodiversity sensitive urban design) jest zbieżne z planowaniem dla zarządzania wodą (WSUD – water sensitive urban design) za to zmusza do myślenia systemowego oraz silniej podkreśla wielość korzyści jakie może generować przestrzeń miejska. Jednocześnie jednak wizje korzyści znacząco różnią się wśród interesariuszy. Efektywnie działające błękitno-zielone rozwiązania wymagają priorytetyzacji celów, projektowania partycypacyjnego i konsensusu w zakresie czasu, przestrzeni i zaangażowania zarówno bezpośrednio zainteresowanych stron, jak i całej społeczności mieszkańców. W prezentacji pokazane zostaną doświadczenia zdobyte w czasie realizacji projektów: FP6 SWITCH (SWITCH: Managing water for the city of the future), JPI Water ATENAS (https://atenasjpi.eu/about-atenas/), H2020 Eupolis (https://eupolis-project.eu), Biodiversa + Enable (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-19-projekt-enable-laureatem-biodiversa), H2020 Reconect (http://www.reconect.eu), EAA ECOSERV (https://ecoservpol.amu.edu.pl/en/results/), H2020 NAIAD (https://naiad2020.eu) i Life + EHREK (http://www.arturowek.pl). Obejmują one spektrum działań od zdefiniowania celów, przez budowę scenariuszy i strategii w zakresie zintegrowanego zagospodarowania wód, po partycypacyjne planowanie i ekspercką analizę możliwości wdrożeń NBS jako alternatywy dla działań konwencjonalnych.

Zagadnienie gospodarowania wodami opadowymi w planowaniu przestrzennym w Warszawie

Prezentacja przedstawia, w jaki sposób zagadnienia gospodarowania wodami opadowymi są uwzględniane na kolejnych szczeblach planowania przestrzennego m.st. Warszawy. Priorytetem w ochronie zasobów wodnych jest zatrzymanie jak największej ilości wody w miejscu opadu w zlewni lokalnej. Odpowiednie planowanie przestrzenne umożliwia przeciwdziałanie skutkom suszy oraz zaburzeniom naturalnego obiegu wody, takim jak nadmierny spływ powierzchniowy, szybkie parowanie i brak infiltracji do gruntu na terenach zabudowanych. Podczas prezentacji omówione zostaną rozwiązania właściwe dla strategii miejskiej, przykładowe zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i działania podejmowane na podstawie planów.

Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze

Woda stanowi istotny element w zmianach klimatu. Miasta walczą z powodziami, suszami, a czasem obiema jednocześnie w różnych okresach czasu, co utrudnia planowanie budowy i infrastruktury. Rozwiązania oparte na naturze mogą pomóc społecznościom stać się bardziej odpornymi, jednocześnie wzmacniając rolę środowiska zbudowanego w dostarczaniu rozwiązań ekosystemowych. Ta sesja skupi się na cyrkularnym projektowaniu wodociągowym w budynkach i projektach osiedli w dążeniu do osiągnięcia bilansu wody net-zero.

Czy beton (Hydromedia) służy małej retencji?

Prezentacja koncentruje się na roli betonu wodpoprzepuszczalnego Hydromedia oraz podbudów przepuszczalnych w kontekście retencji wody w miastach. Współnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzimy projekt zastosowania mieszanki kamienno-glebowej z nawierzchnią z betonu porowatego. W wyniku tej współpracy powstał katalog przekrojów nawierzchni drogowych, z wyliczeniem usług ekosystemowych możliwych do uzyskania dzięki zastosowaniu betonu Hydromedia wraz z roślinnością (drzewami), zwłaszcza w kontekście małej retencji, redukcji spływu powierzchniowego, ewapotranspiracji.

Lunch / Praktyczny Warsztat HAURATON Polska: Uszczelnianie modułowego zbiornika retencyjnego

Podczas naszego warsztatu zaprezentujemy praktyczny proces uszczelniania modułowego zbiornika retencyjnego. Nasi doświadczeni specjaliści będą przeprowadzać demonstrację, omawiając kluczowe etapy procesu oraz zwracając uwagę na istotne szczegóły i techniki. To doskonała okazja nie tylko do zdobycia teoretycznej wiedzy na temat uszczelniania zbiorników retencyjnych, ale przede wszystkim do praktycznego zapoznania się z procesem, który może mieć decydujące znaczenie dla trwałości i skuteczności infrastruktury retencyjnej. Podczas warsztatu przeprowadzimy testy szczelności zbiornika, aby pokazać wysoką skuteczność metody spawania membrany uszczelniającej. Uczestnicy warsztatu także będą mogli wykonać testy szczelności za pomocą specjalistycznego czujnika, pod okiem profesjonalnego wykonawcy szczelnych zbiorników. Jakie są podstawowe przewagi szczelnych modułowych zbiorników retencyjnych? - wykonanie zbiornika o dowolnym kształcie i już od wysokości 0,4 metra, dzięki czemu możliwa jest niska zabudowa - prosta instalacja bezpośrednio na budowie lub transport gotowego zbiornika na miejsce montażu - zapewniona funkcja inspekcyjna i czyszcząca - lekka konstrukcja Przyłączcie się do naszego warsztatu i odkryjcie tajniki skutecznego uszczelniania zbiorników retencyjnych RAUSIKKO!

Rola zielono-niebieskiej infrastruktury w zmieniającym się klimacie

Zmiany klimatu to problem, który już nie jest ignorowany. Miasta na całym świecie dostosowują swoje istniejące i nowe struktury do zmieniającego się klimatu. Konieczność radzenia sobie ze zmianami klimatu stwarza możliwość uczynienia miast bardziej stabilnymi ekonomicznie, jednocześnie sprawiając, że są bardziej prosperujące dla ludzi do życia. W swojej prelekcji Martin będzie podkreślał, jak inwestycje w błękitno-zieloną infrastrukturę mogą przynieść miastom długoterminowy zwrot ekonomiczny, oraz jak go maksymalizować poprzez wprowadzanie wielofunkcyjnych i elastycznych projektów, wykraczających poza tradycyjne schematy błękitno-zielone.

Debata: Czy na zielono-niebieskiej infrastrukturze można zarobić?

W miastach coraz częściej mówi się o konieczności inwestowania w zielono-niebieską infrastrukturę. Fundusz UE FEnIKS właśnie na te działania jest ukierunkowany, a w pierwszych konkursach pula dofinansowań to ponad miliard złotych. Czy jednak inwestowanie w ten obszar się opłaca i komu? Uzasadnieniem inwestowania w ogrody deszczowe, łąki, muldy chłonne i stawy retencyjne są usługi ekosystemowe, szczytny cel kształtowania otoczenia przyjaznego mieszkańcom, adaptacji do zmian klimatu. Ale czy deweloperom się to opłaca? Przecież i tak wszystkie mieszkania schodzą na pniu… Gdzie zatem w takim sposobie zagospodarowania wód opadowych są pieniądze? W tańszych inwestycjach? Czy zatem producenci rur, skrzynek infiltracyjnych, zbiorników mogą na takich inwestycjach zarobić? Czy już odchodzimy od szarej infrastruktury? A może zbliża się raj dla projektantów i wykonawców prac ziemnych, producentów membran i betonu jamistego, czas żniw dla architektów krajobrazu i ogrodników? Kasa. Pieniądze. Klimat. Zieleń i woda. Czy tutaj jest biznes? Na Stormwater Poland, w drugim dniu konferencji, debatować będziemy o tym kto, jak i ile może zarobić na zielono-niebieskiej infrastrukturze. Debatę poprowadzi Jacek Zalewski, a wśród debatujących zobaczymy między innymi Joannę Rayss, wiceprezeskę Rayss Group i Tomasza Bergiera, wiceprezesa Fundacji Sendzimira, a przy tym znanego wykładowcę AGH, oboje pasjonatów zielono-niebieskiej infrastruktury. Ciekawe, czy oprócz uzasadnienia ekonomicznego, merytorycznego, pokażą nam, gdzie w deszczówce widzą pieniądze? Zapraszamy!

Jacek Zalewski

RetencjaPL

Joanna Rayss

Rayss Group

Dr inż. arch. krajobrazu, ekspertka w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu. W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Współautorka książki: ‘System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia’, wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pod redakcją Magdaleny Gajewskiej. Autorka licznych artykułów prasowych i internetowych popularyzujących tę problematykę.
Pracując jako specjalistka ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. Współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Sopocką Akademia Nauk Stosowanych w zakresie edukacji studentów w tematyce projektowania opartego o ekosystemy i proekologicznego zagospodarowania wody opadowej.
W latach 2009 -2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 wspólniczka w Rayss Group Sp. z o.o., a od drugiej połowy roku 2021 także wiceprezeska zarządu w tej spółce.
Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature based Solutions i Ecosystem based Solutions. Od maja 2022 Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (sak.org.pl). Jest także członkinią Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Tomasz Bergier

Fundacja Sendzimira

Pracownik naukowy i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obszarem jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważona gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna.

Jacek Sobkowiak

TORMEL

Jacek Sobkowiak, absolwent studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Posiada tytuł Master of Business Administration Trent University Nottingham i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy UE Poznań, Ukończył również kierunek Management of Corporate Resources na IMD w Lozannie.

Wieloletnia nauka i praca, pozwoliły Jackowi Sobkowiakowi na rozwinięcie kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał zarządzając budowami , a następnie projektując instalacje i sieci sanitarne oraz nadzorując projekty budowlane.

Przez kolejne lata związany z firma Wavin Polska S.A., gdzie doszedł do stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora na Centralną i Wschodnią Europę zarządzając aktywnością grupy w 9 krajach. Przez blisko 4 lata pracował w czeskiej Pradze jako Prezes Zarządu Wavin Ekoplastik.

Od kilku lat związany z Grupą Kapitałową Aquanet jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Aquanet Laboratorium, Viceprezes Zarzadu Terlan, Prezes Zarządu Mycela SA, a od maja 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy Tormel – głównego wykonawcy Programu Centrum w Poznaniu.

Do swoich pasji zalicza żeglarstwo, nurkowanie i taniec sportowy. Jeden z pierwszych członków Mensa International w Polsce.

Główne umiejętności to planowanie strategiczne i zdolność identyfikowania kluczowych czynników.

Jacek Czyż

Bauder

Otwarcie ogrodu deszczowego przy XII LO w Poznaniu

Kwestie związane z dbałością o środowisko są obecnie tematami przewodnimi programów rozwojowych Miasta Poznania, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatu. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dn. 20.03.2024 r. (nr 321/2024/P) standardem stały się elementy błękitno-zielonej infrastruktury umożliwiające retencję wód opadowych. Działania na rzecz wzmacniania naturalnej retencji przywrócą naturalne warunki obiegu wody, wzmocnią odporności miasta na susze i pozwolą na adaptację do zmian klimatycznych. Konferencję Stormwater Poland chcemy zakończyć przygotowaniem 3 nowych punktów retencji wody deszczowej. W pobliskiej szkole przygotujemy i podepniemy beczkę oraz dwa ogrody deszczowe – w donicy oraz w ziemi. Zapraszamy do wspólnego przygotowania i dokładnego zapoznania się z przygotowanymi inwestycjami.

Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny