Agata Wehlin

Agata Wehlin

Nacka Kommun


Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska i Zdrowia na Uniwersytecie Sztokholmskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży gospodarki wodami opadowymi.

Przez dziesięć lat związana z firmą SWECO. Najpierw jako konsultant ds. zarządzania wodą deszczową w SWECO, następnie przez trzy lata jako menadżer grupy w sekcji wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu.

Obecnie pracuje jako ekspert ds. wód opadowych w gminie Nacka w Sztokholmie, w Dziale Budownictwa i Konstrukcji. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych z zastosowaniem zarówno rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury jak i odwodnień dla ekstremalnych zjawisk pogodowych – deszczów nawalnych. Wcześniej pełniła rolę stratega ds. wody deszczowej zajmując się kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi wód opadowych, wdrażaniem polityk oraz tworzeniem wytycznych.

Ponadto posiada duże doświadczenie w zarządzaniu wodami opadowymi na wszystkich etapach tego złożonego procesu. Od zagadnień związanych z przejmowania wód opadowych w zlewni po planowanie, projektowanie, budowę i ocenę istniejących obiektów.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny