Agnieszka Sobala-Gwosdz

Agnieszka Sobala-Gwosdz

Instytut Rozwoju Miast i Regionów


Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, stopień uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w specjalizacji administracja samorządowa. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie w Szkole Głównej Handlowej.

Ekspert ds. gospodarki i rynku pracy w Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, koordynatorka podzespołu ds. gospodarki i rynku pracy przygotowującego wyzwania i rekomendacje na Kongres Polityki Miejskiej 2021 w Katowicach, członek grupy horyzontalnej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ds. aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Autorka publikacji naukowych i ekspertyz dot. funkcjonowania i rozwoju obszarów pozametropolitalnych, m.in. w ramach projektu realizowanego dla Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Uczestnik projektów badawczych realizowanych m.in. dla Komisji Europejskiej, The European Trade Union Institute, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu.

Zainteresowania badawcze obejmują: rozwój lokalny i regionalny, geografię ekonomiczną miast, wpływ postępu technologicznego na rozwój lokalny i regionalny, funkcjonowanie dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw oraz wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0. Specjalizuje się w teorii biegunów wzrostu, uwarunkowaniach rozwoju miast subregionalnych, oraz zagospodarowaniu przestrzeni publicznych i rewitalizacji miast.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny