Alina Jeszke-Tymkowska

Alina Jeszke-Tymkowska

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU


Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, ukończyła kierunek Inżynieria Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pracuje od 2018r. jako specjalista ds. remontowo-budowlanych zajmuje się kwestiami związanymi z regulacją stosunków wodnych, koordynuje prace firm zewnętrznych realizujących roboty budowlane w zakresie infrastruktury dotyczącej wód opadowych i gruntowych, bierze udział w opracowaniu dokumentacji projektowych dotyczących gospodarowania wodami na terenie Muzeum. Pracuje również jako projektant sieci i instalacji sanitarnych.

Od 2005 roku wykładowca w jednej z partnerskich szkół branżowych, w latach 2012-2014 dyrektor oddziału tej szkoły w Mysłowicach. Kształci w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy