Aneta Citko

Aneta Citko

WKB Lawyers


Managing associate w praktyce projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych.
Specjalizuje się w obsłudze zarówno wykonawców, jak i zamawiających w procesach inwestycyjnych prowadzonych przez podmioty z branży infrastrukturalnej (w szczególności w branży wodno-kanalizacyjnej), jak również w obszarach związanych z gospodarką komunalną.

Wspiera przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w strategicznych sektorach gospodarki, w tym prowadzące inwestycje w zakresie gospodarki wodnej oraz systemów kanalizacji deszczowej.
Udziela wsparcia na każdym etapie realizowanych zamierzeń inwestycyjnych, począwszy od postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, jak i w trakcie fazy realizacyjnej, wspiera klientów w relacjach z kontrahentami, instytucjami miejskimi czy instytucjami finansującymi.
Autorka publikacji m. in. w miesięczniku “Wodociągi – Kanalizacja” oraz w kwartalniku “Wodociągi Polskie”.
Rekomendowana przez The Legal 500 EMEA (sekcja Construction).


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny