Anna Flaga – Martynek

Anna Flaga – Martynek

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.


Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych. Jest specjalistką w zakresie inwestycji w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Jej główna aktywność skupiona jest zarządzaniu złożonymi projektami infrastrukturalnymi; wspiera przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w strategicznych sektorach gospodarki, w tym prowadzące inwestycje w zakresie gospodarki wodnej oraz systemów odwodnienia. Jej wsparcie obejmuje reprezentację klientów w sporach, w tym w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w sprawach związanych z zamówieniami udzielanymi podmioty publiczne oraz w projektach finansowanych ze środków publicznych, w tym w sektorze komunalnym.

Jest autorką szeregu publikacji, rekomendowaną jako ekspert w dziedzinie infrastruktury, budownictwa i zarządzania projektami przez prestiżowe międzynarodowe publikacje, takie jak Next Generation Partner przez The Legal 500 EMEA (sekcja Construction), jak również przez IFRL1000 jako „highly regarded layer” w obszarze Product Development: Obszar Infrastruktury.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy