Anna Kułacka

Anna Kułacka

RetencjaPL


Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

W firmie RETENCJAPL pracuje jako specjalista ds. produktu. Jest odpowiedzialna za dobór regulatorów przepływu i planowanie procesu realizacji zamówień.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy