Anna Sosnowska

Anna Sosnowska

Politechnika Warszawska


Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Politechnice Warszawskiej, specjalizuję się w hydrotechnice – inżynierii rzecznej i hydrologii miejskiej. Od ponad 10 lat prowadzę badania dotyczące morfologii rzek, w szczególności Wisły w rejonie Warszawy.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny