Anna Wilk

Anna Wilk

Katowickie Inwestycje S.A.


Zastępca Dyrektora ds. Realizacji

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją dużych projektów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Od ponad 14 lat pracuje w Katowickich Inwestycjach S.A. (dawniej Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.) pełniąc funkcję Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, a obecnie Z-cy Dyrektora ds. Realizacji, odpowiedzialnego za przygotowanie, realizację, finansowanie, rozliczenie i utrzymanie trwałości Projektu, a także należyte utrzymanie kanalizacji deszczowej.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy