Bartosz Łuszczek

Bartosz Łuszczek

Wodociągi Miasta Krakowa


Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku dyrektora ds. technologii i innowacji. Jest także przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau) oraz prezesem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody i ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawnośrodowiskowymi w branży wod-kan.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny