Bartosz Zaborski

Bartosz Zaborski

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.


Podwójny absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Środowiska (aktualnie WIBHiIŚ), na kierunkach: Ochrona środowiska i Budownictwo wodne. Kierownik Biura Badań i Nowych Technologii w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. odpowiedzialny za wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorstwa takie jak: samowystarczalność energetyczna kluczowych obiektów technologicznych, implementacja Gospodarki Obiegu Zamkniętego czy działania ukierunkowane na neutralność klimatyczną. Wcześniej Kierownik Projektu odpowiedzialny m.in. za Modernizację Zakładu Wodociągu Praskiego, Budowę zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”, czy  Wykonanie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną w m. st. Warszawie.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy