Cezary Klimczuk

Cezary Klimczuk

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Absolwent Politechniki Białostockiej na wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od trzynastu lat związany z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie, gdzie odpowiada za całokształt spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w mieście Mrągowo.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy