Damian Kołakowski

Damian Kołakowski

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Damian Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od 18 lat związany zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Absolwent różnego stopnia i rodzaju studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Praktyk, jako długoletni pracownik a następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie odpowiedzialny był między innymi za wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czy też rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy