Dariusz Czapski

Dariusz Czapski

Centralny Port Komunikacyjny


Projektant sieci i instalacje cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych z 15 letnim stażem. Autor projektów kilkuset kilometrów systemów odwodnienia dla inwestycji infrastrukturalnych polskich i zagranicznych. Uczestniczył w realizacji projektów dróg ekspresowych m.in. S7, S52, S19, S3, A9 Killiecrankie to Pitagowan Road, autostrady A2, A414 Edinburgh Road, linii kolejowej nr 8, nr 91.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy