Dr Klaudia Kosek

Dr Klaudia Kosek

Polska Akademia Nauk


Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk chemicznych otrzymała w 2019 roku na macierzystym Wydziale. Od 2022 roku zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Autorka lub współautorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, finalistka programu “Nagrody Naukowe Polityki” w kategorii nauk ścisłych, uczestniczka wypraw polarnych w celu realizacji otrzymanych projektów badawczych, beneficjentka kilkunastu nagród Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność naukową. Zainteresowania naukowe: hydrochemia wód morskich i powierzchniowych, hydrologia miejska, modelowanie hydrodynamiczne, miejskie systemy odwodnieniowe.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny