Elisabet Vila Jordà

Elisabet Vila Jordà

Jaspers


Starszy Inżynier Transportu, Doktorat z inżynierii lądowej otrzymała w École Nationale des Ponts et Chaussées (Paryż) i Politechnice Katalońskiej (Barcelona). Od 2012 roku pracuje w warszawskim biurze JASPERS, obecnie zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie przygotowania głównych projektów drogowych do współfinansowania ze środków UE oraz działaniami wzmacniającymi zdolności instytucjonalne, głównie w Polsce i krajach bałtyckich. W ostatnich latach mocno zaangażowana w integrację aspektów zmian klimatu w projektach transportowych oraz promowanie integracji z zarządzaniem sieciami transportowymi (w szczególności w ramach wspólnego projektu Adaptacja do zmian klimatu z Krajowym Zarządem Dróg – GDDKiA) oraz planowaniem transportu.

Wcześniej Elisabet Vila Jordà pracowała jako konsultant przy wielu międzynarodowych projektach transportowych, a także w budowaniu zdolności agencji drogowych (w tym poza UE). Pracowała również dla Banku Światowego w kilku operacjach pożyczek drogowych, promując efektywność i zrównoważony rozwój transportu w Brazylii.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny