Elżbieta Kostka

Elżbieta Kostka

PWiK Jarocin


Wiek 45 lat, w jarocińskich wodociągach pracuje ponad 20 lat, pod moim kierownictwem został napisany wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jarocin”. Na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z NFOŚiGW otrzymaliśmy bezzwrotne dofinansowanie w wysokości ponad 136 mln zł. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 280 OOO 000,00 mln zł. Projekt składa się z 5 zadań polegających na robotach budowlanych oraz 1 zadanie dotyczy dostawy inteligentnego programu do zarządzania infrastrukturą wod-kan.

Jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekt nadzoruję realizację Projektu unijnego na który składa się 6 zadań.

Jednym z nich jest zadanie pn. „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina” polegająca między innymi na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych w ścisłym centrum miasta Jarocin.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny