Frédéric Jordan

Frédéric Jordan

Veolia


Dr Frédéric Jordan jest inżynierem budownictwa lądowego EPFL, uzyskał stopień doktora nauk ścisłych. W 2007 roku wraz z dr Philippe Hellerem założył firmę Hydrique Ingénieurs (nazwaną wcześniej e-dric.ch). Specjalizuje się w modelowaniu hydrologicznym i hydraulicznym zbiorników naturalnych i miejskich, z dużym doświadczeniem w zakresie hydrologii operacyjnej i optymalizacji zbiorników.
Pracował dla Komisji Zasobów Wodnych Changjiang w Wuhan w Chinach. Jako dyrektor Hydrique Ingénieurs odpowiada za operacyjne zarządzanie wodą Jeziora Genewskiego i wielu innych dużych jezior w Szwajcarii. Hydrique Ingénieurs dostarcza również prognozy przepływu rzeki i energii wodnej w czasie rzeczywistym dla wielu operatorów elektrowni wodnych w Szwajcarii, Francji i Austrii.
Dr Frédéric Jordan jest kierownikiem wielu projektów z zakresu zarządzania wodami opadowymi i ściekami, typowo dla Veolia / OTV oraz w Szwajcarii. Aplikacje te są tak zwanymi cyfrowymi bliźniakami i są kluczowymi systemami dynamicznej regulacji zbiorników burzowych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy