Grzegorz Łutczyk

Grzegorz Łutczyk

GDDKiA


Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nowoczesnej Drogi Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od 2009 roku związany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – GDDKiA). Odpowiada za kwestie środowiskowe na wszystkich etapach cyklu życia projektów, oceny skutków dla strategii oraz współpracę międzynarodową w zakresie wpływu transportu drogowego na środowisko. Pracownik Działu Budżetu i Projektów Unijnych, jako starszy specjalista odpowiedzialny za kwestie środowiskowe w zakresie współfinansowania ze środków unijnych. Członek grup roboczych CEDR ds. Zmian klimatycznych i transportu multimodalnego. Współautor podręcznika CEDR „Acting on Climate Change”, ze szczególnym uwzględnieniem łagodzenia wpływu na klimat przez władze drogowe. Obecnie zaangażowany w realizację Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu dla Krajowej Sieci Dróg we współpracy z Inicjatywą JASPERS.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny