Hannes Björninen

Hannes Björninen

FLUIDIT


Kieruje rozwojem oprogramowania Fluidit i działalnością skupiającą się na wodzie opadowej i ogólnospławnych systemach kanalizacyjnych. Posiada ponad 14-letnie międzynarodowe doświadczenie w modelowaniu zasobów wodnych, projektowaniu i doradztwie w tym zakresie w Australii i Finlandii. W firmie Fluidit dąży do rozwoju nowoczesnych narzędzi symulacyjnych, które usprawniają pracę w modelowaniu i umożliwiają modelarzom kreatywność. Jako prezes Komitetu ds. wód opadowych, Fińskiego Stowarzyszenia Wody chce dalej rozwijać ten sektor.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy