Ingo Mayer

Ingo Mayer

Dyrektor Zarządzający w Steinhardt Water Technology Systems


  • Studia na Inżynierii w KIT w Karlsruhe – Specjalizacja Inżynieria Wodna (Hydraulika)
  • Związkowy Instytut Inżynierii i Badań Dróg Wodnych (Federal Waterways Engineering and Research Institute – BAW) w Karlsruhe
  • Instytut Zarządzania Wodami w Miastach (Institute for Urban Water Management (ISWW)) w KIT w Karlsruhe – badania w obszarze oczyszczania wód opadowych. Badania efektywności separatorów lamellowych w zbiornikach retencyjnych.
  • Steinhardt Water Technology Systems w Taunusstein, obszar Frankfurt

Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy