Jacek Sobkowiak

Jacek Sobkowiak

TORMEL


Jacek Sobkowiak, absolwent studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Posiada tytuł Master of Business Administration Trent University Nottingham i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy UE Poznań, Ukończył również kierunek Management of Corporate Resources na IMD w Lozannie.

Wieloletnia nauka i praca, pozwoliły Jackowi Sobkowiakowi na rozwinięcie kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał zarządzając budowami , a następnie projektując instalacje i sieci sanitarne oraz nadzorując projekty budowlane.

Przez kolejne lata związany z firma Wavin Polska S.A., gdzie doszedł do stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora na Centralną i Wschodnią Europę zarządzając aktywnością grupy w 9 krajach. Przez blisko 4 lata pracował w czeskiej Pradze jako Prezes Zarządu Wavin Ekoplastik.

Od kilku lat związany z Grupą Kapitałową Aquanet jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Aquanet Laboratorium, Viceprezes Zarzadu Terlan, Prezes Zarządu Mycela SA, a od maja 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy Tormel – głównego wykonawcy Programu Centrum w Poznaniu.

Do swoich pasji zalicza żeglarstwo, nurkowanie i taniec sportowy. Jeden z pierwszych członków Mensa International w Polsce.

Główne umiejętności to planowanie strategiczne i zdolność identyfikowania kluczowych czynników.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny